Kære Thyra Frank – kom til Silkeborg

Af: Hans-Jørgen Hørning (V), formand for Ældre- og Handicapudvalget i Silkeborg Kommune, og de faglige organisationer bag tillids- og samarbejdsaftalen på sundheds- og omsorgsområdet i Silkeborg Kommune

Den: 14.06.2017 kl. 07:00

Kære Thyra Frank.

Da vores statsminister udnævnte dig til ældreminister, sagde han, at din opgave er at arbejde for at fjerne de barrierer, der er for, at vi på sundheds- og omsorgsområdet kan løse vores opgaver godt til gavn for de ældste og svageste i vores samfund.

Vil du gøre noget godt for de ældre, så kom til Silkeborg og hør, hvad vi gerne vil have din hjælp til.

Vi vil ligesom dig gerne sikre de ældre sund og velsmagende mad og gode måltidsoplevelser. Det er uundværligt i et godt og værdigt ældreliv.

Derfor har de fleste plejecentre i Silkeborg Kommune leve-bo køkkener tæt på beboernes opholdsrum, så de ældre hver dag får velduftende mad lavet af friske råvarer fra bunden.

Vi vil ligesom dig gerne være med til at sikre de ældre et godt hverdagsliv. 

I dag har de ældre helt andre behov for pleje og omsorg end for blot nogle få år siden. Ældreplejen har ændret sig markant. I dag får de ældre for eksempel efterbehandling og pleje, når de udskrives fra et sygehus eller i stedet for at blive indlagt på et sygehus. Det er ændringer, som kalder på en løbende kompetenceudvikling af vores medarbejdere, men også flere ressourcer, for at opgaven kan løftes, og de ældre bevarer det gode hverdagsliv. 

Vores dygtige medarbejdere og ledere er med til at sikre, at det lykkes.

Vi vil ligesom dig gerne forvandle kolde hænder til varme.

Det er ikke fordi, vi har en masse overflødige krav om dokumentation. Faktisk synes vi, at de fleste krav om dokumentation fra serviceloven og sundhedsloven er ganske fornuftige og nødvendige for en tryg og kompetent omsorg for de ældste og svageste på et plejehjem. Der er som oftest gode begrundelser for den dokumentation, som lovgivningen kræver.

Det er en dokumentation, der for eksempel er med til at sikre, at fru Jensen får den rigtige medicin på det rigtige tidspunkt, at hendes pårørende bliver inddraget, og at der er sammenhæng i plejen og omsorgen for fru Jensen, når mange forskellige medarbejdere, sygeplejersker og andre fagprofessionelle er i daglig kontakt med hende.

Vi dokumenterer det, vi skal, og dokumentationen er som oftest både fornuftig og til stor gavn for de ældre. Derimod har Silkeborg Kommune aldrig brugt tid på overflødige tjeklister til for eksempel at krydse af, når der er gjort rent hos fru Jensen. 

Det er heller ikke fordi, vi synes, vi har for mange ledelseshænder. Vi mener, vi har det nødvendige antal kompetente ledere, fordi god ledelse er en af forudsætningerne for at sikre en tryg og god omsorg for fru Jensen. Faktisk har Silkeborg Kommune færre ledere end gennemsnittet.

Nej, hvis du gerne vil gøre noget godt for de ældre, så synes vi ikke, at det er mængden af dokumentation eller de kolde ledelseshænder, du skal se på. 

Derimod er det afgørende, at dokumentationen bliver mindre teknisk besværlig, så det er den faglige kvalitet og sammenhæng i forløbene for borgerne, der kommer i fokus.

Så vil du gøre noget godt for de ældre, kunne du arbejde for, at kommunerne får en pulje til opkvalificering og udstyr, så den nødvendige dokumentation til gavn for de ældre bliver hurtig og let for medarbejderen. 

Vi vil gerne styrke medarbejdernes faglige og tekniske færdigheder. 

Vi har ikke nok devices, smartphones og tablets, så alle medarbejdere hurtigt og nemt kan hente informationer og taste informationer ind ude hos den ældre, hvor behovet er. 

Vi vil gerne have standardiseret de offentlige systemer, så vigtig information i et system ikke skal indtastes igen i et andet system. 

Vi har brug for hjælp til at fjerne de sorte huller, så der er mobile internetforbindelser – og dermed adgang til de offentlige systemer – i alle afkroge af kommunerne.

Hvis du virkelig vil gøre noget godt for de ældre, noget der styrker sammenhængen og den faglige kvalitet, så sørg for, at vi lettere og hurtigere kan dokumentere på stedet ude hos den ældre.

Så vil der blive mere tid til den omsorg og pleje, som vi alle gerne vil give de ældre.

Så kære Thyra Frank. Vil du gøre noget godt for de ældre, så kom til Silkeborg og lyt til os. Så vil vi gerne vise dig, hvordan du kan hjælpe os til at give de ældre og svageste i samfundet en endnu bedre pleje og omsorg. •

Med venlig hilsen

Hans-Jørgen Hørning (V), formand for Ældre- og Handicapudvalget i Silkeborg Kommune.

Inge Bank, sundheds- og omsorgschef i Silkeborg Kommune.

Ulla Gram, afdelingsformand i FOA.

Hanne Holst Long, kredsnæstformand i Dansk Sygeplejeråd.

Sanne Jensen, regionsformand i Danske Fysioterapeuter.

Lisbeth Krabbe Nielsen, regionsformand i Danske Ergoterapeuter.

Jette Nielsen, regionsformand, Kost & Ernæringsforbundet.

Lene Rask Jensen, tillidsrepræsentant i Silkeborg Kommune, HK.

Kommenter denne debat
Svar på dette indlæg: Kære Thyra Frank – kom til Silkeborg Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger