Court Møller (R), medlem af kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget, Rudersdal Kommune

Af: Court Møller (R), medlem af kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget, Rudersdal Kommune

Den: 21.02.2019 kl. 10:40

Der er så meget rod, kaos og uigennemsigtighed i opkrævningen af den kommunale medfinansiering af sundhedsudgifterne, at jeg må appellere til, at Rigsrevisionen går ind i sagen.

I 2017 blev den kommunale medfinansiering ændret. Forinden havde Sundhedsministeriet regnet på lovændringen og beregnet konsekvenser for de enkelte kommuner. For Rudersdal Kommune ville ændringerne betyde en bruttomerudgift på 16-18 millioner kroner alt efter opgørelsesmetoden.

Hvordan er det så gået? I 2017 blev der beregnet en samlet udgift til kommunal medfinansiering af sundhedsområdet for Rudersdal Kommune i 2018 på 223 millioner kroner. Det svarede til en stigning på cirka 10 procent. Men herefter er regningerne løbet helt løbsk. Sidst i 2018 blev den faktiske udgift oplyst til 242 millioner kroner. Og i dag sidder vi med en regning, hvor den forventede stigning er mere end fordoblet.

I budgettet for 2019 til 2022 måtte vi i efteråret hvert år indregne en merudgift på 22 millioner kroner årligt; det vil sige i alt 88 millioner kroner i den fireårige budgetperiode.

Nu er det jo sædvanligt, at vi i Danmark får en specificeret faktura, når vi modtager en regning. Men det gælder ikke her. Sundhedsdatastyrelsen, der har de data, der anvendes til at opgøre regningen med, har ikke leveret et datagrundlag, der gør os i stand til at forstå stigningen. Ingen kan give en forklaring, og alligevel har vi fået tilsendt en regning med en stigning på 22 millioner kroner pr. år. Kan det virkelig være rigtigt, at en offentlig myndighed må sende en regning til en anden offentlig myndighed uden at forklare baggrunden? Ministeren er helt bekendt med sagen, men hvorfor gør hun ikke noget? Ministeriet, Sundhedsdatastyrelsen med flere har været bekendt med denne sag i næsten et år.

Det er på tide, at Rigsrevisionen – som statens revisor – går ind i sagen, så vi kan få en redegørelse for udgiftsstigningen og fremover få regninger, der er til at forklare.

Kommenter denne debat
Svar på dette indlæg: Kaos i den kommunale medfinansiering af sundhedsudgifterne Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger