KL’s nye udvalgsstruktur styrker kulturen

Nils M. Jensen, direktør for Organisationen Danske Museer

Af: Nils M. Jensen, direktør for Organisationen Danske Museer

Den: 18.04.2018 kl. 08:00

Flere debattører, inklusiv folketingskandidat Pernille Weiss (K), har talt mod den nu vedtagne udvalgsrelation mellem kultur og erhvervsliv i KL’s nye ”Kultur, plan og erhvervsudvalg. Det er blevet anført, at kulturens ubestridelige og væsentligste dannelsesprojekt vil lide. At kulturen risikerer at blive glemt og knust i et merkantilt orienteret udvalg uden tanke for kulturens egne præmisser. At der med den nye udvalgsstruktur sælges ud af kulturlivets kerneværdier. 

Det frygter jeg ikke – og af flere grunde. Den første præmis er, at man både inden for erhvervsliv, stat og kommuner bør tage kulturlivets positive bidrag til beskæftigelse og samfundsøkonomien mere alvorligt og italesætte dette forhold politisk. Det bør den nye udvalgsstruktur kunne medvirke til i højere grad at rammesætte.

Dernæst og helt pragmatisk, fordi den hidtidige organisering i KL’s Børne- og Kulturudvalg ikke viste vejen. Trods åbenlyse snitflader til børn- og ungepolitik har kultur aldrig været prioriteret i det udvalg (måske med undtagelse af sport). Så den politiske samtale i KL om kulturens rolle kan kun blive bedre. Derudover er de chefer, som er i spidsen for de danske museer, kompetente ledere, der med faglig integritet og passion entydigt arbejder for at sikre, at der netop ikke sælges ud af museernes kerneværdier.

De ser snarere efter enhver mulighed for at indgå oplagte partnerskaber og nye relationer. Og sluttelig fordi det i både plan- og erhvervssammenhænge er vigtigt at interessere sig for, at kommunerne har et veludviklet tilbud om kultur til borgerne. Det turde være alment kendt, at erhvervsudvikling og danskernes bosætningsmønstre i høj grad er afhængigt af et velfungerende kulturliv. At investerede kommunale kroner i kultur er en lukrativ investering. 

Med det nyoprettede udvalg er jeg sikker på, at kultur vil blive prioriteret i KL. Det var i hvert fald lovende udsagn om engagement og respekt for kulturlivets egenart og kulturarvens potentialer, som udvalgsformand Leon Sebbelin (R) på KL’s vegne fremlagde, da han talte ved kulturministerens museumskonference i januar, hvor godt 400 museumsfolk, fondsdirektører og kommunale kulturchefer, diskuterede statens vigende engagement i de statsanerkendte museer. 

For at sætte rammerne i den politiske samtale i det nye KL-udvalg bør der udformes en samlet KL-kulturplan til gavn for både kulturlivet, men ikke mindst for borgerne. Der er et momentum nu, og vi er flere kulturaktører, der gerne deltager i dialogen. Blandt andet sådan kan vi styrke kulturens rolle i KL-regi.

Kommenter denne debat
Svar på dette indlæg: KL’s nye udvalgsstruktur styrker kulturen Felter med * skal udfyldes
 
Af: Liv Thøger
Dansk Industri
Den 23.04.2018 kl. 12:11

KL's udvalgsstruktur styrker også turisterhvervet

svar på: KL’s nye udvalgsstruktur styrker kulturen

Hos DI er vi enige i, at kulturerhvervet styrkes nu, hvor kulturen i endnu højere grad bliver tænkt sammen med det øvrige erhvervsliv - og derved styrkes også turisterhvervet. For vi mener, at et spændende og varieret udbud af kulturoplevelser er med til at skabe både attraktive destinationer, men også interessante bosætningssteder.

Skriv hvad du søger