Investering i dagtilbud er en klog investering i fremtiden

Af: Anna Mee Allerslev (R), formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg, og Agi Csonka, formand for Rådet for Børns Læring

Den: 28.02.2017 kl. 07:00

I Danmark har vi verdensrekord i antal børn i dagtilbud, og vi bruger store summer på vores mindste. Vi har dygtige pædagoger, som dagligt tager professionel og kærlig hånd om vores børn. Mange børn trives og udvikles præcis, som vi ønsker. Men alt for mange bliver stadig efterladt på perronen. Ikke mindst, når det store skole- og uddannelsestog først kører. 

For vi lykkes desværre ikke med at mindske betydningen af børns sociale baggrund. Børnenes bagland er stadig afgørende for, hvad de lærer – og bliver. Den triste nyhed er, at der ikke er mange tegn på, at den situation ændrer sig. En dansk undersøgelse viser, at der er op til to års forskel på børns kompetencer, når de starter i skole på trods af, at alle børn har været i dagtilbud. Det kan vi gøre bedre. 

Vi skal være langt mere ambitiøse. På børnenes vegne. Vi ved, at dagtilbud af høj kvalitet gør en positiv forskel for alle børn – såvel på den korte som den lange bane. Forskning viser også, at det er en god investering. For den forskel, dagtilbud gør, kan ikke med lige så stor effekt erstattes af indsatser i skolen. Og senere i livet er det endnu sværere. For ikke at tale om dyrere. Den viden forpligter. Det er derfor helt oplagt både nationalt og lokalt at rette blikket mod og prioritere indsatser, der styrker kvaliteten af vores dagtilbud. 

For mange er det heldigvis åbenlyst, men vi må og skal først og fremmest sikre gode, trygge og stimulerende læringsmiljøer i vores dagtilbud, der fremmer børns læring og udvikling gennem oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter. Vi er for længst forbi den tid, hvor dagtilbud blot er pasning. Gode læringsmiljøer kræver praksisnær kompetenceudvikling, og vi skal uddanne vores professionelle til at levere i dette miljø. 

Det er også helt afgørende, at vi er tydelige i vores involvering af hjemmet og forældrene. Forældrene er de vigtigste personer i et barns liv, og der er derfor brug for, at kommunerne har en konkret strategi for samarbejdet samt en differentieret tilgang til, hvad der skal til for, at samarbejdet på bedst mulig måde kan støtte op om barnets læring og trivsel. Vi må ikke i bedste mening – men fejlagtigt – tro, at udsatte familier ikke skal inddrages i barnets udvikling. Alle forældre gør en forskel for deres barns trivsel og udvikling, og der, hvor det ikke er naturligt at læse for og med barnet eller at have hyggelige samtaler over middagsmaden, skal de dygtige pædagoger hjælpe hele familien med, at dette sker. En undersøgelse viser faktisk, at forældrene efterspørger mere vejledning i forhold til, hvordan de kan styrke deres barns udvikling og læring – og det er især de kortuddannede og tosprogede forældre, der har brug for os her. 

Høj kvalitet i vores dagtilbud forudsætter også, at vi stopper med isoleret at se på dagtilbudsområdet. Der skal være en tværfaglig og enstrenget indsats fra sundhedspleje og dagtilbud og andre offentlige instanser, der er i kontakt med barnet og dets familie. Det rykker. Især for udsatte børn. 

Endelig mangler vi en fælles forståelse af, hvad god kvalitet er. Derfor skal der sættes en landsdækkende retning for området, og vi foreslår, at det gøres med klare pejlemærker, der står på formålsbestemmelsen i dagtilbudsloven, og den styrkede reviderede pædagogiske læreplan som de centrale redskaber. Dermed kan vi alle arbejde i samme retning. 

Opgaven med at løfte kvaliteten i dagtilbud skal løses på forskellig vis afhængigt af lokale værdier og vilkår. De fagprofessionelle i vores dagtilbud yder hver dag en kæmpe indsats og er grunden til, at tilfredsheden med vores tilbud er så høj. Hvis vi for alvor skal hæve ambitionsniveauet, er det derfor vigtigt, at vi får en kommunalpolitisk debat om, hvordan vi i endnu højere grad tager ansvar for at udvikle kvaliteten i vores dagtilbud sammen med pædagoger og ledere. Vi opfordrer regeringen til at prioritere børnene, men vi skal også lokalt turde tage prioriteringsspørgsmålet og diskutere, hvad der er den nødvendige prioritering – ledelsesmæssigt, fagligt i relation til efteruddannelse såvel som økonomisk.

Den debat sparker vi i gang – med Formandskabet for Rådet for Børns Lærings udspil ”En ny dagsorden for Danmarks Dagtilbud” og med et nyt politisk udspil ”Godt på vej – Dagtilbuddets betydning” fra KL. Målet er klart: Vi ønsker kloge investeringer i vores fælles fremtid! •

Kommenter denne debat
Svar på dette indlæg: Investering i dagtilbud er en klog investering i fremtiden Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger