Inklusion eller eksklusion?

Anders Brandt Sørensen(S), Formand for Børne & Ungdomsudvalget, Frederikshavn Kommune

Af: Anders Brandt Sørensen(S), Formand for Børne & Ungdomsudvalget, Frederikshavn Kommune

Den: 15.08.2019 kl. 12:11

Inklusion har været i fokus i snart mange år i den danske folkeskole. Det kan være svært at finde retningen. Hvad vil vi? Hvem skal og kan inkluderes? Og hvem kan ikke? Ofte bliver debatten om inklusion polariseret. ”Det er synd for børnene, hvis vi inkluderer for mange” og ”I gør det kun for pengenes skyld” er argumenter, man ofte hører. Og ja, der er et økonomisk incitament til at inkludere så mange, som muligt i vores skole. Eksklusion er dyrt. Og antallet af børn i eksklusionsmålgruppen er forholdsvis stigende i forholdet til de resterende inkluderede børn i folkeskolen.

Hvad skal vi så gøre? Helt grundlæggende tror jeg på, at børn har allerbedst af at være en del af fællesskabet. Mennesker findes i alle mulige udgaver, og vi skal passe på, at vi ikke har en alt for snæver opfattelse af, hvad der er et ”normalt” barn. Det betyder ikke, at vi kan rumme alle. Desværre. Der er børn med så særlige behov, at det er svært at tilpasse alle andres hverdag i forhold til disse.

I Frederikshavn har vi lagt op til en ny inklusionsstrategi, som skal vedtages her i løbet af efteråret. Alle dogmer er taget af bordet, og vi har stillet os selv spørgsmålet: Er det ikke godt for alle – uanset hvor i normalspektret, man befinder sig – hvis vi bruger inklusionsmidlerne til at gøre den samlede folkeskole mere rummelig og fleksibel? Det er efterhånden et relativt stort beløb, vi anvender til en lille gruppe af vores elever, så vi kan lave et ikke uvæsentligt løft af den samlede folkeskole, hvis vi samler undervisningen af eleverne. Det skal ikke ske på bekostning af den strukturerede hverdag, som mange af de børn, som ekskluderes har glæde af. Fordi har alle børn ikke glæde af faste, klare strukturer og rutiner for, hvordan hverdagen skal forløbe? Jeg tror det. Og indlagte pauser med gåture i det fri har vel heller ikke skadet nogen? Den slags tiltag, som i dag mest er anvendt uden for de almindelige undervisningstimer, kan sagtens blive en del af alle børns hverdag. Når der samtidig er flere ressourcer til dobbeltlærertimer og særlige forløb uden for klasseværelserne, så kan det være, at vores børn vil opleve et stærkere fællesskab, et øget fokus på den enkelte og en skoledag med lidt højere til loftet. Det er i hvert fald ikke synd for børnene.

Kommenter denne debat
Svar på dette indlæg: Inklusion eller eksklusion? Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger