Hvordan kommer kommunerne videre med rehabilitering?

Af: Jette Thuesen, Seniorforsker, REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation Studieleder, SDU Master i Rehabilitering

Den: 22.06.2020 kl. 11:20

Coronakrisen har medført en øget opmærksomhed på det gode liv. Det har været diskuteret, hvordan hensynet til reduktion af smittespredning skulle balanceres med hensynet til livskvalitet. Vi er alle blevet mere opmærksomme på, hvor vigtigt det er at kunne færdes frit, gøre det, der er meningsfuldt for os i samvær med betydningsfulde andre, og fungere godt i vores omgivelser. Internationale forskere har hævdet, at coronakrisen er den oplagte anledning til, at rehabilitering rejser sig som en Fugl Fønix af asken efter krisen.

Hvis det skal lykkes, behøves udviklingsarbejde, der er funderet på forskning og på en erkendelse af, at rehabilitering indebærer komplekse processer i interaktion mellem mennesker med alvorlig sygdom og/eller funktionsevnenedsættelse, dygtige fagprofessionelle, der samarbejder evidensbaseret på tværs af fag og sektorer og med civilsamfundsaktører, og rammebetingelser, der understøtter disse processer. 

Der er også brug for, at kommunerne arbejder systematisk med kompetenceudvikling. På Masteruddannelsen i rehabilitering på Syddansk Universitet har vi siden 2002 udbudt forskningsbaseret videreuddannelse i rehabilitering. Uddannelsen er netop revideret i samarbejde med repræsentanter fra brugerorganisationer, eksperter fra rehabiliteringsforskning og praksis, social- og sundhedsmyndigheder og KL. Alle bekræfter, at uddannelsen har det, der skal til, for at drive rehabilitering videre i samarbejde med andre gode kræfter, herunder forskere og andre i samme ærinde. De studerende siger det samme. Uddannelsen klæder fagpersoner på til at facilitere evidensbaseret udviklingsarbejde i rehabilitering. 

Alligevel oplever vi det besynderlige paradoks, at der ikke er nok ansøgere til uddannelsen. En del studerende må selv betale for uddannelsen. Andre fortæller, at de desværre ikke kan få overbevist deres kommune om, at der er brug for spydspidser med forskningsbaseret videreuddannelse i rehabilitering. Fra masteruddannelsen er vi interesserede i dialog med kommunale aktører, der kan hjælpe os med at opklare dette mysterium. Økonomi kan ikke være hele svaret.  

Der er mere end nogensinde brug for forskningsbaseret videreuddannelse i rehabilitering. •

Kommenter denne debat
Svar på dette indlæg: Hvordan kommer kommunerne videre med rehabilitering? Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger