Hvad kan vi lære af den nye ghettoliste?

Af: Bent Madsen, administrerende direktør i BL – DKs Almene Boliger

Den: 16.12.2020 kl. 08:00

Da ghettolisten i sidste uge blev præsenteret, var hovedresultatet, at Danmark på et år officielt er gået fra 28 boligområder med prædikatet ”ghetto” til 15. Næsten en halvering.

Det var vi straks ude i pressen og udtrykke glæde over, for det er tegn på, at det i boligområderne er gået fremad med beskæftigelsen, flere er registreret med en uddannelse over grunduddannelse, og kriminaliteten er reduceret – udtrykt ved færre dømte.

Men hvad er forklaringen på, at det er gået hurtigere, end de fleste af os havde turdet håbe på? Meget kunne tyde på, at der har været en ekstra samfundsmæssig indsats for at skubbe boligområderne i den rigtige retning. Flot fremgang i beskæftigelsen og tillige et fald i antallet af langtidsledige i flere boligområder. Der har været et større fokus på udlejningsaftaler mellem kommuner og boligselskaber, så der sikres en mere socialt afbalanceret boligsætning ud fra ventelister og boligsocial anvisning, og her har lovgivningen også givet nye instrumenter. 

Herudover er der gjort en stor indsats for, at indvandreres medbragte uddannelse fra oprindelseslandet godkendes i Danmark. Indsatsen skyldes et særegent træk i lovgivningen, hvor der ses bort fra medbragt uddannelse. Det kan man være kritisk overfor, men flere godkendte uddannelser kan måske vise sig positiv. 

Resultatet står endvidere på skuldrene af en mangeårig indsats fra kommuner, boligselskaber, boligsociale indsatser med videre. 

Det nås ikke tilfældigt over natten. Tænk på Aalborg. Træder vi et skridt tilbage, kan det jo undre, at der ingen såkaldte hårde ghettoer er i Danmarks fjerdestørste by. Man taler ligefrem om Aalborg-modellen, hvor boligorganisationer, kommune, boligsociale indsatser, erhvervsliv, foreningsliv, uddannelsesinstitutioner, frivillige med flere sammen tænker sund fornuft, kreative løsninger og bæredygtige løsninger. Større lokalt fokus virker.

En anden lære kan vi drage fra boligområdet Solbakken i Odense. Det er et boligområde, der er en af to nye såkaldt ”hårde ghettoer”, hvorfor man skal afvikle boliger ned til 40 procent. Teknisk er forklaringen, at der er 0,7 dømt for meget og fem for mange med alene grunduddannelse. Fokus for boligorganisationer og kommune har været udviklingen af området for at undgå at blive en hård ghetto. Men trods en flot udvikling klarede de ikke cuttet, og nu risikerer dagsordenen hovedsagelig at blive afvikling. 

Lidt forenklet sagt betyder disse mekanismer, at man går fra at have fokus på menneskers udvikling til at koncentrere sig om murstenenes afvikling. Det er simpelthen ikke klogt. 

Nogle store boligområder har helt klart behov for større bystrategiske tiltag. Og bliver vi i Odense, så er det oplagt, at på trods af at Vollsmose i sin tid var super gennemtænkt, så har det senere vist sig ikke at fungere byplanmæssigt. Derfor arbejdes der også med en storstilet bystrategisk omlægning af området, så det knyttes tættere sammen med resten af Odense. Samtidig er der fortsat sociale udfordringer i Vollsmose, og dem er der og skal der fortsat arbejdes målrettet med. Det er oplagt, at de bystrategiske og sociale indsatser skal tænkes sammen. Men udviklingen skal anskues helhedsorienteret. 

Kæden hopper imidlertid af, når der helt mekanisk indtræder faste krav om byomdannelse, når visse grænseværdier ikke opnås. Det er ikke logisk, at der nu skal ske byomdannelse i Solbakken. Derimod er det logisk målrettet fortsat at sætte kræfterne ind omkring beskæftigelse, uddannelse, forebyggelse af kriminalitet. 

Læren af listen er, at vi sammen – kommuner, boligorganisationer, boligsociale indsatser, foreninger, erhvervsliv med flere – kan gøre en endnu større indsats. 

Samtidig er det oplagt, at det ikke er klogt at bystrategiske tiltag kobles mekanistisk til nogle lidt tilfældige grænseværdier. Udviklingen af vores byer fortjener mere omtanke. •

Kommenter denne debat
Svar på dette indlæg: Hvad kan vi lære af den nye ghettoliste? Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger