Husk genbrug af e-affald i kommunerne – det nytter!

Af: Henrik Rafn, Techsave A/S

Den: 04.11.2020 kl. 11:37

Nye tal fra Techsave viser, at hvis bare 80% af væskeskadet smartphones og laptops blev repareret i stedet for kasseret, ville der alene i Danmark spares op til 12.000 tons CO2 årligt. Trods grønne ambitioner på Christiansborg er potentialet fortsat stort i praksis, også for kommunerne: Uklar regulering, manglende indkøbsstrategier i det offentlige og for lidt fokus på genanvendelse af elektronik hos elektronikproducenter gør, at branchen for reparation og genanvendelse af forbrugerelektronik, går den forkerte vej. Det skal vi have lavet om på.

E-affald er i dag vurderet som det hurtigst voksende affaldsområde på globalt plan, hvor især Europa og USA driver udviklingen. E-affald er defineret som kasseret elektroniske apparater, der er batteridrevne og/eller bruger stikkontakt, og vedrører primært smartphones, tablets og PC'ere.

Det seneste årti har produktion og bortskaffelse af elektroniske enheder som smartphones, tablets og computere haft en massiv negativ indvirkning på vores miljø, CO2-udledning og sundhed: Rapporten "A New Circular Vision for Electronics" fra World Economic Forum (2019) estimerer, at e-affaldet i 2018 var 48,5 mio. ton., hvoraf 50% udledes i Europa og USA, og vil udgøre 52 mio. ton i 2021 som følge af den voksende befolkning. FN´s seneste rapport "The Global E-Waste Monitor 2020" bekræfter tendensen, og fremskriver, at affaldet vil udgøre 74 mio. ton i 2030, mens genanvendelsen fortsat er begrænset til 17,4 % (2019). Dette understreger, at reparation, genbrug og cirkulær tænkning inden for forbrugerelektronik ikke holder trit med den globale vækst inden for e-affald.

De politiske ambitioner om at reducere CO2-udledning er imidlertid høje, både i Danmark såvel som Europa. Den danske regering har således en ambition om at reducere CO2-udledningen med 70 % ved udgangen af 2030, og EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen hævede i sin "State of the Union"-tale (september 2020) EU’s ambition om CO2-reduktion fra 40 pct. til 55 pct. frem mod 2030.

Genanvendelse af elektronisk udstyr kan spille en væsentlig rolle i den grønne omstilling, og EU indfører fra 2021 således "Right to Repair" principper, der stiller krav om reparationsevne og genanvendelighed, hvilket bidrager til de politiske ambitioner om et grønt Europa. – Det sker ved at forbedre levetid, vedligeholdelse, genanvendelighed og affaldshåndtering af elektriske apparater.

I dansk kontekst skærpes tallene for CO2-udledning på flere af forbrugerelektronikområderne. Der findes ikke et samlet statistisk overblik over nyanskaffelser i de enkelte elektronikprodukter, men Danmark er det land, hvor flest har en smartphone (e-Marketer, 2017) og hvor levetiden for en smartphone er syv år, men i gennemsnit kun bruges 18 mdr., hvorefter den kasseres. Desuden blev der i Danmark ny-anskaffet 917.000 bærbare computere i 2019.

Dykker man ned og ser på de enkelte årsagsparametre for danskernes bortskaffelse af elektronik, anslår Techsave, at væskerelaterede skader udgør 20-30% af den samlede mængde af bortskaffelser. Techsaves egne kommercielle resultater fra 2010-2020 viser, at mindst 80% af alt væskeskadet e-affald kan repareres og genanvendes. Der er således et stort CO2-potentiale, som pt. ikke bliver indfriet. Bare i Danmark kunne vi spare op mod 12.000 tons CO2 ved at reparere elektronikken, der er blevet våd.

Det kræver dog, at vi sætter os for at gøre noget ved det. Kommunerne kan spille en stor rolle her.
Techsave peger her på syv initiativer, der kan reducere CO2-udledning ved at genanvende e-udstyr:
- Regeringen, Danske Regioner og KL bør lave en samlet plan for genanvendelse af elektronisk udstyr, der forpligter partnerne på at nedbringe CO2-udledningen i hhv. kommuner, regioner og stat med 5% som følge af at reparere og genanvende udstyr frem for nyanskaffelser. Aftalen bør være en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi
- Senest i 2025 skal 30% af alt offentlig e-indkøb være genbrug og refurbished enheder
- Senest i 2025 skal 70% af alle skadede elektroniske enheder i den offentlige sektor være forsøgt repareret før man nyanskaffer udstyr
- Senest i 2025 skal ledelsesanbefalingerne i regi af Komiteen for God selskabsledelse omfatte, at de største 1300 virksomheder i Danmark årligt rapporterer på deres IT-genanvendelsespolitik
- Senest i 2022 skal hhv. stat, kommuner og regioner have opsat handlingsplan for salg og genbrug – intet må skrottes, alle dele i en enhed skal vurderes af refurbish partner
- Senest i 2022 skal hhv. stat, kommuner og regioner have fastsat regler for krav til levetid, elektronik skal bruges mindst 6 år, eller til det ikke kan repareres mere
- Nyanskaffelser og genanvendelse bør sidestilles for virksomheders mulighed for at afskrive IT-investeringer: Investeringer i genanvendelse og reparation af elektronisk udstyr bør omfattes afskrivningsreglerne for investeringer i nyanskaffelser af elektronisk udstyr.

Kommenter denne debat
Svar på dette indlæg: Husk genbrug af e-affald i kommunerne – det nytter! Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger