Høj analysekvalitet sparer borgerne for indlæggelser

Af: Hanne Kirial, Leder Akutteamet, Silkeborg kommune og Eva Skødt Nielsen, Områdeansvarlig bioanalytiker, Blodprøver og Biokemi, Hospitalsenhed Midt

Den: 12.09.2019 kl. 12:00

Siden sidste forår har sygeplejersker og bioanalytikere i tre midtjyske kommuner samarbejdet omkring at kvalitetssikre patientnære analyser udført i kommunalt regi; det vil sige analyser, der typiske kun kræver en bloddråbe fra borgerens finger eller øreflip og som analyseres på små bærbare analyseapparater ude på borgerens bopæl.

I akutteamet i Silkeborg Kommune har vi oplevet samarbejdet som utrolig lærerigt. Specielt godt var det, da bioanalytikeren tog med ud på hjemmebesøg hos borgerne. Der kunne hun observere, hvad der er på spil, når en sygeplejerske fra et akutteam kommer ud til en svagelig borger – i den situation er der som bekendt mange andre opgaver at tage vare på end bare at sikre, at en prøve bliver taget og analyseret korrekt. Bioanalytikeren formåede at være usynlig og synlig på rette tid. Det kom der mange gode drøftelser ud af. Det var ikke sådan, at sygeplejerskerne håndterede prøverne komplet forkert, men de fulgte ikke nødvendigvis en ensartet procedure, viste det sig. Det er imidlertid afgørende, hvis de praktiserende læger, der har bestilt prøven, skal kunne stole på kvaliteten. Det har været en øjenåbner!

I akutteamet mener vi helt klart, at vi afværger indlæggelser, når vi kan give lægerne analysesvar af høj kvalitet, og som kan understøtte deres kliniske skøn, for eksempel når de skal justere behandling med antibiotika. Vi sparer dem også ofte for et hjemmebesøg.

Samarbejdet med Blodprøver og Biokemi har blandt andet bestået i observationer, undervisning af sygeplejersker i analyseprincipper og kvalitetssikring af udstyr. Det vil blandt andet sige kalibrering og kørsel af parallelanalyser på hospitalslaboratoriers udstyr. Analysekvaliteten skal jo matche den, der gælder for analyser taget på hospitalerne, hvis flere opgaver skal lægges ud til det nære sundhedsvæsen.

På Blodprøver og Biokemi ønsker vi at fremhæve sygeplejerskernes ærlighed. De har ikke været bange for at tale om deres usikkerhed. For eksempel hvad de gør, når udstyret ikke virker, eller borgeren er blodfattig, dehydreret eller modsætter sig prøvetagning. Der har været en respekt og en ydmyghed omkring hinandens faglige kompetencer, som har været helt afgørende for det velfungerende samarbejde.

På Blodprøver og Biokemi ser vi bioanalytikeren som det oplagte valg, når der skal etableres en ordning til kvalitetssikring af patientnære analyser i kommunerne. Vores udgangspunkt er, at sygeplejerskerne skal føle sig mere kompetente til at udføre analyserne. Forkerte prøvesvar kan – i yderste konsekvens – være fatale for borgeren.

Der vil angiveligt være behov for et lignende kvalitetsløft i de øvrige kommuner i Region Midtjylland, hvorfor det vil give mening at arbejde for at udbrede ordningen regionalt, men eventuelt også nationalt.

Kommenter denne debat
Svar på dette indlæg: Høj analysekvalitet sparer borgerne for indlæggelser Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger