Frihedsforsøg er et vigtigt og værdifuldt skridt

Af: Niels Ågesen, kommunaldirektør i Vejle Kommune, Stine Johansen, kommunaldirektør i Helsingør Kommune, og Willy Feddersen, kommunaldirektør i Middelfart Kommune

Den: 19.10.2020 kl. 10:30

”Vild og vidtgående ide” var statsministerens egne ord i forbindelse med Folketingets åbning. Syv kommuner, der skal sættes fri på enten skole-, dagtilbuds- eller ældreområdet. Syv kommuner, der skal sættes fri for regulering, styring og bureaukrati – og fri til at finde deres egen vej til mere nærvær og bedre velfærd.

I Kommunaldirektørforeningen kvitterer vi regeringen for udspillet og håber, at det kan finde opbakning både i Folketinget og i de syv kommunalbestyrelser. Men frem for at kalde det en vild og vidtgående ide, vil vi snarere kalde det et potentielt vigtigt og værdifuldt skridt på vejen mod bedre lokal velfærd for alle.

Vigtigt, fordi der er brug for at fjerne forhindringer på banen, hvis medarbejdernes faglighed og den oplevede velfærd skal styrkes, og vigtigt, fordi der er brug for reel nytænkning på området. Derfor vil vi også gerne rose statsministeren for at hive plasteret af og skabe betingelserne for at tænke helt nyt – sammen med de mennesker, som det reelt berører: Elever og forældre, lærere og pædagoger, ældre, pårørende, social- og sundhedsassistenter, med flere.

Værdifuldt, fordi de syv kommuners erfaringer kan danne grobund for nødvendig forandring i alle landets 98 kommuner. Og værdifuldt, fordi de syv udvalgte kommuner – forhåbentlig – får mulighed for at eksperimentere, løbende rette til og få styr på nogle af de børnesygdomme, som der uden tvivl også vil opstå under de frie rammer.

Potentielt, fordi vi ikke ved, om forsøget reelt får den frihed, statsministeren lægger op til. Og fordi forsøget alene skaber værdi, hvis erfaringerne efterfølgende bliver sat i spil, og forsøget ikke blot ender som et sjovt kuriosum fra 2021 i fremtidens lærebøger. Vi har alle – både Folketinget og i kommunerne – et ansvar for at forsøget får en reel effekt.

Som statsministeren påpegede, vil forsøget indebære, at Folketinget skal holde igen med nye regler, og i de syv kommuner også fjerne nogle af de regler, de selv har kæmpet for at få indført. Fra minimumsnormeringer til dokumentationskrav og nationale test. Folketingets medlemmer skal stole på, at de lokale løsninger kan levere på de intentioner, lovgivningen i sin tid var vedtaget med. Det tror vi i Kommunaldirektørforeningen, kommunerne og de lokale løsninger, det kan, og vi glæder os til at se det forhåbentligt ført ud i livet i de syv kommuner. 

Det handler dog ikke kun om at fjerne Folketingets regler og dokumentationskrav – det handler også om det bureaukrati, vi lokalt har været med til at skabe i kommunerne. Nationale regler har haft en tendens til at medfølge lokale retningslinjer, nationale mål har skabt lokale delmål. Vi er i kommunerne selv en stor del af løsningen – og det ansvar skal kommunalbestyrelserne og den administrative ledelse tage på sig.

Det ansvar er vi klar til at tage på os landet over, og derfor kan man da også ærgre sig over, at det alene er syv kommuner, der får mulighed for at udfolde sig i en friere verden, men syv er bedre end ingen og kan bane vejen for resten. 

Og så vil vi gerne komme med en lille bøn til regeringen: Forsøget skal naturligvis evalueres, men målet må være at undgå nye dokumentationskrav og løbende målinger af, hvordan det går uden dokumentationskrav og løbende målinger. •

Indlæg af Niels Ågesen, kommunaldirektør i Vejle Kommune, Stine Johansen, kommunaldirektør i Helsingør Kommune, og Willy Feddersen, kommunaldirektør i Middelfart Kommune. Medlemmer af Kommunaldirektørforeningens hovedbestyrelse. 

Kommenter denne debat
Svar på dette indlæg: Frihedsforsøg er et vigtigt og værdifuldt skridt Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger