Frigør kommunerne fra puljemidler

Af: Merete Amdisen (S), formand for social- og sundhedsudvalget og Bjarne Gosvig, formand for Ishøj Seniorråd

Den: 20.12.2017 kl. 08:00

Kommunerne drukner i statslige puljer, der definerer, hvilke indsatser der skal igangsættes, og som dermed øremærker midler til dette. Vi har i kommunerne brug for at blive sat fri fra puljernes bureaukrati og opleve tillid til, at vi selv kan identificere behov blandt vores borgere og igangsætte initiativer, der kommer dem til gode. 

Lad os illustrere problematikken med et eksempel, der siden dets opstart er blevet mødt af kritik: Klippekortsordningen til hjemmehjælpsmodtagere og plejehjemsbeboere (sidstnævnte er nu overgået til bloktilskud og tildeles dermed ikke længere som puljemidler). Når denne ordning, der virker fornuftig på papiret, ikke fungerer i praksis, så er der mange grunde til det. En af dem er, at både borgerne og medarbejderne har svært ved at se, hvordan ordningen skal bidrage med noget nyt i hverdagen.

Sandheden er nemlig, at borgerne allerede har selvbestemmelse over den tid, de har sammen med kommunens personale – det er sikret gennem loven. Ud over dette, så ved vi, at medarbejderne på plejehjemmene i Ishøj Kommune allerede laver mange aktiviteter med beboerne, som strækker sig ud over den traditionelle forståelse af pleje og omsorg. De følges allerede med beboerne til sangaftener eller frisør eller kigger i fotoalbum og læser højt fra aviser og bøger. Den moderne hjemmepleje har også et ændret fokus på at være andet for borgerne end traditionelle plejere, og denne udvikling går igen i alle landets kommuner. Derfor bliver det vanskeligt for både borgere og medarbejdere at gennemskue, hvad ordningen så skal dække over, og det resulterer i mange ubrugte midler. 

Selvom der er borgere, der er glade for ordningen, så hører det også til historien om de ubrugte midler, at mange hjemmehjælpsmodtagere og plejehjemsbeboere enten er selvhjulpne i en sådan grad, at de kan udføre de aktiviteter, som ordningen er tiltænkt at dække, selv, eller har venner og familie, der hjælper dem. Behovet er altså fejlvurderet i forhold til, hvor mange ældre, der reelt har brug for denne indsats. 

Det største problem ligger dog i puljelogikkens bureaukratiske DNA. Det kræver nemlig mange kolde hænder og arbejdstimer foran computeren at imødekomme kravene om ansøgninger, dokumentation og økonomistyring: Der skal holdes øje med udmeldte puljer, deadlines og ansøgningskrav, og så skal der skrives en ansøgning og lægges budgetter – der også skal fremlægges politisk internt i kommunerne, hvortil der også bruges ressourcer. Ikke mindst skal der bruges tid på at registrere og administrere, så der kan aflægges rapport til ministeriet, ofte op til flere gange i projektperioden. Personalets tid kommer derfor til at gå med administrative og bureaukratiske gøremål for at imødekomme kravene, og det er tid, der kunne have været brugt sammen med borgerne.  

Vi mener, løsningen ligger i at frigøre kommunerne fra puljestyrede midler, og at regeringen i stedet for udviser os tillid til, at vi selv kan administrere de midler, de har beslutter sig for at tildele. For det er selvfølgelig afgørende for os som kommuner, at regeringen stadig ønsker at sende midler vores vej, som skal gå til at højne livskvaliteten hos borgerne. Men som dem, der er nærmest borgerne i det daglige, mener vi, at vi allerede er rigtig dygtige til at identificere behov blandt borgerne og igangsætte relevante initiativer. Dette sker i en tæt samskabelsesproces mellem kommunen, det frivillige foreningsliv, borgere og pårørende. Og det går faktisk rigtig godt med de indsatser, vi i dette samarbejde etablerer. Så på trods af den gode intention med puljernes formål, så ender de med at spænde ben for dette arbejde, når midler låses fast til prædefinerede indsatser.  Så vis os nu tillid til, at vi godt kan give vores borgere de bedst mulige liv og en høj grad af værdighed uden eksempelvis bureaukratiske klippekortsordninger. 

Kommenter denne debat
Svar på dette indlæg: Frigør kommunerne fra puljemidler Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger