Af: Jesper Kaas Schmidt, kommunaldirektør i Randers Kommune og medlem af Referencegruppen for Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, og Maria Sofia Schou, HR- og Personaleudviklingschef i Randers kommune

Den: 07.03.2019 kl. 13:23

Regeringens udspil om at ruste den offentlige sektor til fremtiden peger på, at ledelse er afgør­ende. I Randers Kommune tager vi regeringens udspil seriøst. Vi bruger de 22 punkter som tjekliste i forhold til hvilke ledelsesinitiativer, vi skal styrke. Vi har sat fuld blus på intern og ekstern rekruttering af ledere. Vi udvikler strategi for rekruttering og kompetenceudvikling, hvor vi identificerer de udfordringer, vi står overfor. Vi ønsker hele tiden at blive klogere på ledelse og har udviklet et fælles ledelsesgrundlag med syv pejlemærker for ledelse i Randers. Vi ønsker fortsat at udvikle os og har ledelse på programmet for direktører og chefer i hele 2019. Og sådan gør man ganske givet i mange kommuner landet over.  

MEN lad os ikke glemme at ledelse i bund og grund handler om det, der sker mellem mennesker. 

Først og fremmest må ledelse handle om at skabe stærke og produktive samarbejder på tværs af faglige og formelle hierarkier. Som leder skal man være opmærksom på, at alle medarbejdere er forskellige, og at ledelseshandlinger derfor må være situationsbestemte – og meget gerne med ’et glimt i øjet’. Både når det handler om det medfølende glimt i øjet kendetegnet ved nærvær og dialog, men også når det handler om det stålsatte blik, når der sættes en retning og tegnes en vision. Den relationelle leder er kendetegnet ved at opbygge ligeværdige relationer, selv om der er et asymmetrisk grundvilkår leder og medarbejdere imellem. At kunne holde den nødvendige autoritet uden at være autoritær og have viljen til at samarbejde og forstå den andens perspektiv. Det kræver, at lederen udvikler sig igennem hele sin ledelseskarriere og arbejder med at sætte sig i andres sted, flytte perspektiv og bevidst udvikle sin egen relationskompetence. I Randers er vi optaget af relationel ledelse, fordi lederen har direkte betydning for, om en medarbejder søger en stilling hos os. Det er også lederen, som er med til at sikre, at medarbejderne har lyst til at blive og udvikle sig. I vores ledelsesgrundlag lægger vi derfor særlig vægt på, at resultater skabes sammen med medarbejderne. Det kræver, at lederen hele tiden tager sig tid til samtalen - både den begejstrende visionssamtale om, hvor vi skal hen, og den rammesættende samtale. Og ja, nogle gange, er det de små ting, der gør den store forskel, når vi mennesker skal forstå hinanden – et anerkendende nik, et smil eller et lille glimt i øjet.

Kommenter denne debat
Svar på dette indlæg: Fremtidens ledere har et glimt i øjet Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger