Fremtidens frivillighed er ligeværdig

Af: Vibe Klarup Voetmann, formand for Frivilligrådet

Den: 13.11.2014 kl. 07:24

Frivilligheden er populær i Danmark. Foreninger, netværk og klubber besynges ofte som det sted, hvor dannelsen til demokratiet sker, hvor sammenhængskraft og social kapital opbygges, og hvor vi skaber det gode samfund og den lykkelige befolkning, som Danmark er. Muligheden for at møde hinanden på tværs af baggrunde, uddannelser, indkomstniveauer og interesser er med til at skabe tillid til hinanden og samfundet og er en helt essentiel del af velfærdssamfundets fundament.

Men de seneste år er der så småt begyndt at ske et skred. Selv om andelen af frivillige danskere ligger nogenlunde stabilt, er der en klar tendens til, at det er flere højtuddannede og færre med lidt eller ingen uddannelse, der er frivillige. En ny undersøgelse fra Skandia Fonden viser, at cirka 8,2 procent af hver eneste nye årgang falder uden for samfundet med kæmpe konsekvenser for den enkelte og en ekstra-regning til samfundet på omkring 72 milliarder kroner pr. årgang.

Disse tal er alvorlige og peger på et mere delt og ulige land. Samfundet som helhed og civilsamfundet i særdeleshed er derfor nødt til at spørge sig selv, om det er godt nok til at skabe sammenhæng for alle, eller om det er ved at blive en legeplads for kun de bedst stillede. Overskud, deltagelse og fællesskab må ikke blive privilegier, der kun er nogle forundt, mens flere og flere står udenfor og kigger ind. Det har vi ganske enkelt ikke råd til. Hverken menneskeligt eller økonomisk.

Deltagelse og frivilligt engagement er nogle af vejene ind i fællesskabet, men vi skal blive bedre til at invitere alle med og bruge de frivillige fællesskaber som døråbner – også for de mest udsatte. Noget tyder på, at det ikke bare sker af sig selv. At de mange rosende ord, vi hæfter på civilsamfundets evne til at skabe sammenhængskraft, ikke er helt dækkende.
I Frivilligrådet ser vi klart en styrke i mere civilt engagement, men ikke sådan, som vi kender det fra gamle dage, hvor velstående tog ud med suppe til de fattige. Vi er optagede af, at fremtidens frivillighed er inkluderende, bæredygtig og ligeværdig.

At det er lettere sagt end gjort er der ingen tvivl om, og derfor har Frivilligrådet inviteret til årsmøde onsdag den 19. november under titlen ”Hvem er med i fællesskabet?”. Her vil jeg sammen med alt fra ministre til frivillige diskutere, hvor vi står lige nu, og hvordan vi kommer i gang med at sikre, at der også i fremtiden vil være plads til alle i fællesskabet – for der er med garanti brug for alle.

Kommenter denne debat
Svar på dette indlæg: Fremtidens frivillighed er ligeværdig Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger