Fravær i skolen kalder på skoleudvikling

Af: Gro Emmertsen Lund, ph.d., forsker og konsulent, Taos Associate

Den: 27.10.2021 kl. 16:15

Kommuner og skoler har en stor udfordring: Eleverne udebliver i stigende grad fra skolen, og flere hænger i langvarigt ufrivilligt fravær. Det har store konsekvenser for de berørte børn og for deres familier. Børnene klarer sig generelt dårligere i uddannelsessystemet og i livet. Det koster mange ressourcer i skolen og i systemerne rundt om i form af møder og administration. Skolefravær har store økonomiske og samfundsmæssige konsekvenser. Den skolepolitiske dagsorden er, at der skal findes veje til at nedbringe fraværet. Men det fokus er helt forkert. I stedet bør det handle om, hvordan vi kan øge elevernes fremmøde ved at gøre skoledagen og skolelivet bedre. Dertil mangler en fælles forståelse af fravær, som lærere, pædagoger og ledere kan arbejde ud fra. Og der mangler kommunal og politisk opbakning til de indsatser, som kan skabe mere fremmøde. 

I min nye bog ”Fra fravær til fællesskaber – hvad kan skolen gøre?” fortæller tre elever om de oplevelser i skolen, der fører til deres fravær. Deres historier bekræfter eksisterende forskning, som peger på tre faktorer, der har særlig betydning: at lærerne er søde, forstår eleverne og skaber gode fællesskaber; at eleverne har gode kammerater og venner i skolen, og at undervisningen er engagerende og tilpasset elevernes niveau. Når en elev rammes af fravær, kan det derfor ses som et budskab om, at der ikke er et tilstrækkeligt godt skolefællesskab omkring det pågældende barn. Det er derfor afgørende, at skolen tidligt sætter ind med handlinger i undervisningsmiljøet, når et barns fremmøde er i fare. Der er brug for at se bredere end på det enkelte barn. Det er i det kollektive og i skolen, at det individuelle enten rummes, tilskrives værdi eller bliver problematisk. Hvad er det, barnet vil væk fra? Og hvad er det i skolen, der ville kunne trække barnet derhen igen? Det er især det sidste spørgsmål, vi skal blive klogere på, hvis vi skal øge elevens fremmøde. Langt de fleste børn og unge vil gerne i skole og være en del af skolens fællesskab, hvis de har det godt i skolen fagligt og socialt. For at forstå de deltagelsesbetingelser, som forskellige børn tilbydes, har vi brug for at se skolen fra et elevperspektiv. Kun sådan kan vi finde på tiltag, der kan øge fremmødet. •

Kommenter denne debat
Svar på dette indlæg: Fravær i skolen kalder på skoleudvikling Felter med * skal udfyldes
 
Af: Søren Thorborg
Skoleafdelingen Køge Kommune
Den 03.11.2021 kl. 19:25

Fremragende bog - vi ER startet!

svar på: Fravær i skolen kalder på skoleudvikling

Gro’s bog har skarpe pointer, der bygger på solid forskning. Desuden er den velskrevet og meget anvendelig. Den kan i høj grad anbefales.

Køge Kommune har det privilegie at skulle høre Gro holde oplæg på lørdag - alle 950 lærere, SFO-pædagoger, psykologer og socialrådgivere.

Vi har arbejdet systematisk med forebyggende af fravær i to år.
Se på www.ErDuPaaVej.dk

ER DU PÅ VEJ?

Skriv hvad du søger