Fra administration til relation i arbejdet med udsatte børn

Af: Niels Christian Barkholt, Social Talks

Den: 05.11.2020 kl. 08:00

Længe har problemerne på området for udsatte børn og unge overskygget de positive historier, der også findes. For eksempel historier om individuelle fagprofessionelle, der gør en ekstra indsats for at hjælpe børn eller familieafdelinger, der finder nye måde at organisere arbejdet på, så der bliver mere tid ude hos familierne. Så er der de mere sjældne historier, hvor en hel forvaltning sprænger rammerne og sætter en helt ny kurs på myndighedsarbejdet. Sådan en fortælling udspiller sig i disse år i Gladsaxe Kommune. Det er værd at kaste vores opmærksomhed på.

FIT (Feedback Informed Treatment) er navnet på en metode, der er vokset ud af det terapeutiske miljø i USA. FIT er ikke i sig selv en terapeutisk metode, men en form for meta-metode, hvor man løbende kan vurdere, om en given behandling er gavnlig. I Danmark anvendes metoden i forhold til forskellige målgrupper, blandt andet mennesker med psykiske lidelser og anbragte unge med udviklingsforstyrrelser.

Gladsaxe Kommune har som noget helt enestående implementeret FIT som fundamentet i arbejdet med børnesagerne på myndighedsniveau. Med FIT får sagsbehandlere løbende tilbagemeldinger (feedback) fra børn og familier og kan derfor tilpasse indsatser, så de skaber størst mulig effekt. Centralt i FIT er en inddragelse af borgerne i myndighedsarbejdet, der kan hjælpe med at forskyde den skæve magtbalance, som mange familier og børn oplever i mødet med ”systemet”. 

Gladsaxe fik i 2017 status af at være frikommune for at øge kvaliteten i sagsbehandlingen for familier. Kommunen blev fritaget fra § 50-undersøgelserne, børnesamtalerne i § 48 og en hel masse andre administrative handlinger, der ellers er pålagt sagsbehandlingen. Det er et forsøg på at overkomme en lovgivning, der er sandet til i regler og retningslinjer, der er blevet så komplekse og tunge, at de tager størstedelen af sagsbehandlernes tid. Med implementeringen af FIT har Gladsaxe sat fokus på inddragelse og effekt. Håbet er, at sagsbehandlingsarbejdet kan gå fra administration til relation.

I Social Talks arbejder vi med at få viden ud i forvaltningerne og i de primære sikkerhedsnet, hvor den kan gøre størst gavn for børn og familier. Social Talks sætter fokus på Gladsaxes erfaringer med FIT, fordi vi mener, at både de enkelte praktikere, forvaltninger og kommuner landet over kan lade sig inspirere til at tænke nyt på et område, der både er presset og polariseret.

Kommenter denne debat
Svar på dette indlæg: Fra administration til relation i arbejdet med udsatte børn Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger