Forhandlingerne om udligningsreformen?

Af: Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd

Den: 05.05.2020 kl. 14:38

I slutningen af februar afholdt Landdistrikternes Fællesråd et udligningstopmøde, hvor en række borgmestre og repræsentanter fra 30 kommuner deltog. Nogle stod til at vinde, andre til at tabe i regeringens udligningsudspil. Usikkerheden over, om man kunne stole på tallene for den enkelte kommune i udspillet var stor og bekymrende. Ville det, der så positivt ud, alligevel ende med færre penge til borgernær velfærd?  Måske derfor udviste kommunerne solidaritet kommune og kommune imellem, og der var bred enighed om behovet for at få en ny social og geografisk retfærdig udligningsordning.

Opsamlingen fra udligningstopmødet mundede ud i et åbent brev, som 40 borgmestre var medunderskrivere på. Alle måtte acceptere, at kun disse forslag kunne skabe bred enighed. Anbefalingerne i brevet spænder bredt, f.eks. anbefaler borgmestrene at hæve i stedet for at sænke graden af udligning af selskabsskat, ligesom de opfordrer til en erkendelse af, at kriteriet om almennyttige boliger ikke er baseret på et reelt udgiftsbehov, hvorfor det bør undersøges, om kriteriet er tidssvarende.

Landdistrikternes Fællesråd har udover anbefalingerne i brevet nogle kriterier, som er vigtige for en række land- og yderkommuner, der er særligt udfordrede i forhold til det udspil, der foreligger. Det drejer sig blandt andet om kommuner med befolkningstilbagegang, og hvor der er særligt langt mellem husene.

Regeringen har bevist, at den tager hånd om sine borgere ved at lade det kollektive ansvar vise vejen gennem krisen. Men det skal ikke være de fattigste kommuner, der fortsat skal betale den højeste pris, når samfundet igen lukker op, og coronamentaliteten forstummer.

Samfundssind er et nyt ord, vi danskere blev præsenteret for – lad os nu ikke
glemme, hvem der sagde det først. •

Læs hele bloggen på danskekommuner.dk.

Kommenter denne debat
Svar på dette indlæg: Forhandlingerne om udligningsreformen? Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger