Forebyg plastaffald i stedet for at symptombehandle

Af: Dorthe la Cour, Lyngby-Taarbæk kommune

Den: 06.06.2020 kl. 09:58

Af Karsten Andersen (C), bestyrelsesmedlem i Vestforbrændingen, og Dorthe la Cour (C), næstformand i Lyngby-Taarbæk Forsyning, begge medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget i Lyngby Taarbæk kommune.

Man ser det for sig. Affaldssortering i 10 fraktioner vil ændre enhver indkørsel til villaer, beboelsesejendomme, institutioner med mere til en mindre affaldscontainerpark. Umiddelbart kan mere sortering lyde som en løsning. Det er det bare ikke. For det svarer til udelukkende at behandle en sygdom, ikke at forebygge den.

Som Teknik- og miljøudvalgsmedlemmer har vi begge fået en mail fra interesseorganisationen Dansk Affald. De spørger meget direkte, om vi kan se borgerne i øjnene, når vi beder dem om at sortere mere. Det korte svar er nej, det kan vi ikke. Det er der flere grunde til. Dels fordi regeringens udmelding vil betyde, at kommunerne samlet set underlægges udbudsregler, som i praksis fratager dem muligheden for at styre miljø og økonomi, og dels fordi det er det helt forkerte sted at sætte ind.

Vi kender det alle efter indkøbsturen. Mængden af emballage og især plastik er overvældende. Hvorfor ikke reducere mængden af plastik, inden den når ud til forbrugerne? Hvorfor ikke se på, hvordan man ved regler kan forhindre plastiksegmenter i at være en del af vores hverdag? Et forventeligt modargument er, at det bliver for dyrt. Men i regnestykket skal medtages borgernes øgede udgifter til nye sorteringsordninger, nye plastspande, udbud af afhentning af affald, som på grund af nyinvesteringer i nye skraldebiler bliver dyrt for borgerne. Hertil kommer, at miljøet jo ikke ligefrem vinder på denne ordning.

Regeringens ønske om en meget høj genanvendelsesprocent ligger bag udspillet om 10 affaldsfraktioner. Høj genanvendelsesprocent forudsætter rene – eller ensartede - sorteringsfraktioner, og det kan ikke lade sig gøre uden at inddrage producenterne. Gå dog til kilden, og få skabt regler, som netop sikrer rene fraktioner.

Prisen, som regeringen har oplyst, virker helt urealistisk. Vi tror ikke på, at det kun koster en flad halvtredser pr hustand, prisen bliver mindst 10 gange højere.

Hvis landets kommunalpolitikere og andet godtfolk med god samvittighed skal bede borgerne sortere i flere fraktioner, betale for nye affaldscontainere med rigtig meget mere, må der noget realisme ind i udspillet. Hvad er konsekvensen for borgerne og for miljøet? Hvor er konsekvensberegningerne? Eller efterlader vi bare regningen i børneværelset, somkommende generationer både økonomisk og miljømæssigt skal betale?

Kommenter denne debat
Svar på dette indlæg: Forebyg plastaffald i stedet for at symptombehandle Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger