Fokus på at undgå kommunale fejlinvesteringer

Af: Brian Gardner Mogensen, adm. direktør/partner, Realise ApS

Den: 04.04.2018 kl. 13:52

Belært af grumme erfaringer, kan der i dag observeres en stigende interesse blandt beslutningstagerne i de danske kommuner for at undgå fejlinvesteringer på skatteborgernes regning. F.eks. investeringer i infrastruktur og forsyning i erhvervsarealer, der ikke efterfølgende kan tiltrække de forventede nye virksomheder, investeringer i arealer til byudvikling der ikke efterfølgende kan tiltrække de forventede nye borgere, investeringer udvidelse af lystbådehavne der ikke efterfølgende får flere sejlere til at besøge havnen. Der er desværre massere af eksempler på kommunale investeringer, der alt andet lige, må betragtes som fejlinvesteringer.

Ingen kommunale beslutningstagere har lyst til at få sit gode navn og rygte forbundet med kommunale fejlinvesteringer. Det er der ikke noget at sige til, da medvirken til realisering af kommunale fejlinvesteringer, ikke styrker mulighederne for at blive genvalgt til det efterfølgende kommunalvalg.

Politikerne i de danske kommuner efterlyser derfor i stigende grad et professionelt og uvildigt beslutningsgrundlag, der forholder sig retvisende til:

- Markedsgrundlaget - f.eks. hvor mange m2 til boliger og og erhverv kan realistisk absorberes i en given periode?
- Konkurrencesituationen - f.eks. hvilke arealer indenfor kommunen og hos nabokommunerne er det pågældende areal i konkurrence med og hvor står man sammenholdt med de konkurrerende arealer?
- Afdækning af investeringens risici
- Samfundsøkonomi - hvilke omkostninger og hvilke gevinster der er forbundet med en given investering for kommunen?
- Investorer - hvem er investorerne til det pågældende projekt og hvorfor vil de investere?

Beslutningsgrundlagets kvalitet er i fokus. Herunder en konstruktiv kritisk tilgang, der betyder, at de kommunale beslutningstagere kan træffe deres beslutning på et oplyst grundlag, der ikke er farvet af ønsker om en bestemt udvikling.

Kommenter denne debat
Svar på dette indlæg: Fokus på at undgå kommunale fejlinvesteringer Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger