Flyt flere opgaver til regionerne

Evan Lynnerup (V), medlem af Roskilde Byråd og Regionsråd Sjælland

Af: Evan Lynnerup (V), medlem af Roskilde Byråd og Regionsråd Sjælland

Den: 29.08.2019 kl. 10:44

esultatet af folketingsvalget blev, at der nu er et stort flertal for at bevare regionerne. Det glæder mig til trods for mit ståsted! Med den konstatering bør vi nu have en grundig drøftelse af, hvilke opgaver der med fordel kan tildeles regionerne. 

Hidtil har kommunalreformen kun gjort det muligt at plukke opgaver fra regionerne til staten og kommunerne. Den politik har bestemt ikke altid været frugtbar. Tiden er nu inde til at se fordomsfrit på, hvor opgaverne løses mest hensigtsmæssigt. 

I den forbindelse kunne vi passende skele til vores nabolande. Både Sverige og Tyskland har stærke regioner, som også har beføjelser til at iværksætte grænseoverskridende aktiviteter. Det gælder for eksempel samarbejdet i Greater Copenhagen. 

Det er regionerne, disse lande sender ”i byen”, når ikke det er på statsligt niveau. I Danmark er det meget forvirrende med enkelte kommuner, KKR m.v. Det forstår man ikke i udlandet, og det gør mange danskere vist heller ikke. 

Den koordinerende erhvervspolitik var regionerne faktisk blevet gode til at løse. Den opgave kunne passende komme tilbage igen, så vil det være ok, at den direkte erhvervskontakt forblev i erhvervshusene. 

En samling og genetablering af specialinstitutioner i regionerne vil sikre den nødvendige ekspertise. I dag er de gamle amtsinstitutioner opløst, og de enkelte borgere er hjemtaget af kommunerne. Men samtidig med hjemtagning er den ekspertise, der var opbygget, spredt som et tyndt lag ud over kommunerne. Vi har her med mennesker at gøre, som ikke selv kan protestere. Derfor hviler der et særligt ansvar her. 

I de enkelte regioner ligger der en række erhvervsskoler, som på papiret er selvstændige, men som reelt er statsstyrede. Også her kunne regionerne tildeles en større rolle, så vi sikrer, at de nødvendige uddannelser ligger der, hvor behovet er. 

Mange sammenlægninger af beredskaber mellem nærliggende kommuner fungerer ikke rigtig. Der er store besparelsesmuligheder i, at der ikke skal være et beredskab i hver kommune. Hvorfor ikke lade regionerne løse den opgave, så vi fremover har fem beredskaber og ikke en række tilfældige sammenslutninger. 

Endelig er der hele sundhedsvæsnet, hvor den sundhedsreform, som blev fremlagt før folketingsvalget, fint kan rummes inden for regionerne. Måske kan en del af de opgaver på sundhedsområdet, der i dag ligger i kommunerne, med fordel ligge i regionerne? Jeg håber, vi kan få en fordomsfri drøftelse af regionernes opgavefremtid.

Kommenter denne debat
Svar på dette indlæg: Flyt flere opgaver til regionerne Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger