Flere unge bliver hjemløse

Vibe Klarup, direktør i Hjem til Alle

Af: Vibe Klarup, direktør i Hjem til Alle

Den: 29.08.2019 kl. 10:42

2.300 unge er i dag hjemløse, og de fordeler sig på stadig flere byer i Danmark. Hvad der tidligere var et storbyfænomen, er nu også blevet synligt i Esbjerg, Roskilde, Horsens og Slagelse.

Tallet har været stigende i 10 år. Og stigningen er især sket blandt de unge. Hver tredje hjemløs i Danmark er nu under 30 år.

Det er unge, der ikke sidder på bænken foran Kvickly med en pose øl, sådan som vi måske genkender det bedst. Det er unge, som skjuler sig i mængden af andre unge. Som ikke sover på gaden, men opholder sig på skift hos venner på sofaer, indtil der en dag ikke er flere at låne en af. Så sover de i opgange, parkeringskældre og til sidst på gaden.

Spørgsmålet er, hvad det er, som ikke lykkes? I Hjem til Alle er vi ikke i tvivl: En afgørende barriere er, at hjemløshed i Danmark alene ses som et socialt problem, og at boligpolitikken er for fraværende. Stadig flere byer har svært ved at levere boliger, som hjemløse unge kan betale. 

Skiftende regeringer har siden 2009 forsøgt at stoppe stigningen. Flere strategier og handleplaner er vedtaget i satspuljen og mere end 500 millioner kroner er gået til målet om at stoppe hjemløshed. Men strategierne drives af et enkelt ministerie, Socialministeriet, og handler derfor primært om udviklingen af den sociale hjælp med de instrumenter, som nu hører til det ressort. 

I Norge drives hjemløse-strategier på nationalt niveau af et hold af ministerier med boligministeriet som ledende. Og den brede koalition gentages på lokalt niveau i kommunerne, hvor det styrende paradigme er, at boligen er roden til alt godt. Borgere skal i bolig, og de skal hjælpes økonomisk og praktisk med at kunne fastholde boligen, før andre tiltag sættes i værk. Norge er blevet det land i Norden, som er bedst til at stoppe hjemløshed. Danmark er dårligst.

Odense er en af de danske kommuner, der lige så kompromisløst sætter boligen først. Og resultatet har vist sig. På få år er antallet af hjemløse dalet. Men Odense er en undtagelse. Få danske kommuner samler entydigt indsatsen i ét fælles mål, der forpligter på tværs af udvalg. Og alt for få forvaltningsenheder interesserer sig derfor for, om den unge, der sidder over for dem, har et fast sted at bo. Mange unge møder et system, som ikke ser, at de er reelt hjemløse og derfor ikke starter med at løse det problem først. Men når man bruger al sin energi på at jagte den næste sofa, er der ikke overskud til også at blive clean, begynde en uddannelse eller få sig et job. Også i Danmark er der grund til, at alle faglige enheder arbejder for at sikre de unge et hjem først.

Hjem til Alle er en alliance af aktører, der på tværs af sektorer forsøger at stoppe hjemløshed blandt unge. Vi vil gerne inspirere til nye måder at løse problemerne på i de enkelte kommuner. Vi tester derfor nu sammen med 4 kommuner, hvordan vi kan udvikle en ny social investeringsmodel, hvor kommuner på tværs af forvaltninger og sammen med boligorganisationer og frivillige lokale foreninger løfter opgaven med at få de unge ikke bare i bolig, men også videre i uddannelse og ind i et fællesskab. Målet er, at vise den positive bølge vi sammen kan skabe for den unge. Så det, der lige nu er et problem, der bare stiger, kan blive en investering i gode ungeliv. 

Vi har også sammen med private, fondsejede kollegier i henholdsvis Herlev, København og Odense kommuner testet en model, hvor 10 procent af kollegiernes pladser reserveres til hjemløse unge, og her vist, hvordan de unge, udover at komme i bolig, også smittes af naboskabet med studieaktive unge, og selv begynder en uddannelse. En bekymret kollegieejer vil måske frygte, at hjemløse unge sikkert hærger boligen mere end andre unge. Det gør de ikke. Boligen er mere end bare en bolig. Den bliver en ramme for social progression for den unge, der kommer ud af ensomhed og ind i et livsbaneskifte. 

Mens vi venter på nationale strategier, som kan drives på tværs af resort-områder, håber vi, at flere kommuner vil være med til at stoppe hjemløshed i det konkrete arbejde. De nye modeller og samarbejder kan forhåbentlig inspirere. Hjemløshed blandt unge stiger. Den gode nyhed er, at vi kan stoppe stigningen, hvis vi vil.

Kommenter denne debat
Svar på dette indlæg: Flere unge bliver hjemløse Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger