Fire historiske ejendomme rives ned

Karen Margrethe Olsen,  Formand Landsforeningen for  Bygnings- og Landskabskultur

Af: Karen Margrethe Olsen, Formand Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur

Den: 14.09.2018 kl. 08:00

”I denne uge besluttede lokalpolitikerne i Vor kommune at fire klassicistiske bygninger i Algade skal rives ned og erstattes med nye boliger i 4-6 etager. Entreprenør Jensen står fadder til den nye lokalplan, som også tillader at den grønne park bag bygningerne inddrages til nybyggeri.”

En tænkt situation, ja; men ikke desto mindre er det en daglig realitet i mange byer. Vi mangler modige kommunalbestyrelsesmedlemmer, der tør og vil stille krav til investorer således, at det ikke udelukkende er snævre, økonomiske enkeltinteresser, der er bestemmende for, hvordan vores bymiljøer skal udvikle sig.

Historiske og autentiske bymiljøer er i alles interesse. Det er her, vi kan lide at færdes og bo. Undersøgelser viser, at det også økonomisk betaler sig. Det kan vi konstatere i for eksempel Ribe. Så, hvorfor dog ribbe bymiljøer for netop de ejendomme, som er med til at give byen karakter og miljø? Det hænger ikke sammen. 

Mange kommuner henholder sig til, at de er pressede økonomisk, og derfor har vanskeligt ved at sige nej til investorer, hvad enten det drejer sig om nedrivning af historiske ejendomme eller fjernelse af bygningsdetaljer. Nybyggeri er for mange medlemmer af kommunalbestyrelserne lig med udvikling. Nybyggeri er fint, men ikke når det sker på bekostning af historiske bymiljøer og dermed en forarmelse af bymiljøet.

Lovgivningen er klar for de fredede bygninger. Dem har staten ansvar for. De bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer er kommunernes ansvar. Men, som eksemplet i indledningen understreger, er en skærpelse af kommunernes pligter og redskaber altafgørende, hvis de historiske bymiljøer skal overleve. Vi har brug for stærk politisk ledelse i kommunerne og statslige investeringer i byfornyelse.

For at sætte fokus på disse emner inviterer Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur til en konference på Christiansborg den 25. september 2018. ”Kulturarven skaber identitet – identitet skaber mennesker”. Program m.m. kan læses på: www.byogland.dk  Formand for KL’s Kultur-, Erhverv og Planudvalg Leon Sebbelin taler over emnet: Bevaringsværdige bygninger – løfter kommunerne deres ansvar? •

Kommenter denne debat
Svar på dette indlæg: Fire historiske ejendomme rives ned Felter med * skal udfyldes
 
Af: Thomas Riis
International Commission for the History of Towns (præsident 2001-2006)
Den 15.09.2018 kl. 09:46

Tænk Jer om !

svar på: Fire historiske ejendomme rives ned

Ganske enig, se hvor nænsomt, man i mange engelske byer behandler historiske bygninger. Der kan udmærket indrettes boliger i et gammelt hus og liberale erhverv som advokater eller læger vil også kunne finde plads der, uden at det går ud over bygningens udseende.

Skriv hvad du søger