Fælles sundhedshuse er en nødvendig udfordring

Af: Bente Ourø Rørth, hospitalsdirektør på Nordsjællands Hospital

Den: 21.11.2019 kl. 08:30

Der bliver flere ældre, og når de kommer i kontakt med sundhedsvæsnet, er det ofte med mere end én sygdom. Det kræver et stærkere samarbejde mellem kommune, almen praksis og hospitalet, men den udvikling kommer ikke af sig selv.

Fælles sundhedshuse kan være den samlende, faglige platform, som både vil udfordre, men også reformere det nære sundhedsvæsen Et sundhedshus er, hvor flere forskellige tilbud fra forskellige sektorer er samlet fysisk. For eksempel kommunale sundhedstilbud som genoptræning, private praktiserende læger og en række af hospitalernes ambulante eller simple akutte funktioner. 

Det har den åbenlyse fordel, at borgere, der både har et forløb hos kommune, hospital eller den praktiserende læge, vil kunne finde det hele under ét tag. Det giver sammenhæng, synergi og gevinster for både vores fælles pengekasse, vores fælles faglighed og vigtigst af alt for borgeren. Men det er også svært. Helt basalt er vi tre store aktører med hver vores bud på kvalitets- og økonomistyring.

Et fælles sundhedshus kræver, at vi for eksempel kigger på fælles værdier, fælles medarbejdere, fælles ledelse og fælles økonomi, før vi sammen kan skabe merværdi for borgerne, der forventer differentierede og individuelle tilbud.Vi skal i gang over hele landet med at øve os på det gode samarbejde.

Der er nemlig masser af fælles snitflader, hvor vi på tværs af sektorer og politiske opdrag kan hjælpe patienterne, så de får mere sundhed og ikke blot mere af samme silotænkning og oplever sundhedsudbydere, der ikke kan koordinere indsatsen.

Oplagt for et samarbejde er krydsfeltet mellem regionale akutklinikker og kommunale akutfunktioner og kommunens midlertidige døgnpladser. Også på børne- og familieområdet, hvor der i dag er både regionale og kommunale tilbud til gravide, sårbare familier, familier med overvægt, sundhedspleje osv. Og selvfølgelig den nødvendige indsats med den ældre, kronisk syge patient. 

Flere opgaver vil fremover blive løst ambulant eller i eget hjem, og behandling og pleje vil blive mere differentieret. Skal vi som sundhedsvæsen honorere den differentiering, er vi nødt til at samarbejde på tværs af de skillelinjer, der er i dag, og begynde at øve os nationalt på, hvordan vi på tværs af sektorer kan tilbyde de bedste sundhedsløsninger til patienter og borgere. •

Kommenter denne debat
Svar på dette indlæg: Fælles sundhedshuse er en nødvendig udfordring Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger