Faglig ledelse kan realisere den nye pædagogiske læreplan

Af: Eva Munck Immertreu, formand for Lederforeningen i BUPL, og Ane Stallknecht, formand i Børne- og Kulturchefforeningen

Den: 31.08.2018 kl. 08:00

Før sommerferien vedtog Folketinget en ny dagtilbudslov. Det betyder blandt andet, at vi nu har en styrket pædagogisk læreplan, som skal være med til at sikre høj faglig kvalitet i dagtilbuddene. Det er rigtig godt for børnene, at der bliver sat fokus på de pædagogiske læringsmiljøer i daginstitutionerne. Vi går nu ind i en spændende fase, hvor alle ændringerne skal realiseres og omsættes til konkret virkelighed.

Med læreplanen kan vi tydeliggøre og dokumentere det vigtige og kompetente arbejde, som pædagoger og pædagogfaglige ledere hver dag gør rundt omkring i daginstitutionerne. Der bliver sat spot på, at børn i daginstitutionerne udvikler deres nysgerrighed, sociale kompetencer, sprog, motorik og tro på egne evner gennem leg og pædagogiske aktiviteter. Det er et godt udgangspunkt.  

Nu skal vi i gang med at realisere de gode intentioner, der ligger bag læreplanen. Det arbejde ser vi frem til. Ledere i børne- og kulturforvaltningerne og de pædagogfaglige ledere i daginstitutionerne er alle skarpt fokuserede på at skabe gode børneliv og at udvikle og ruste børnene. Det er netop målet for os. 

Der skal trædes nye stier og findes andre veje for at sikre børnene den bedste læring, udvikling, trivsel og dannelse. Her er det lederne, der går forrest, og vi får altså et stort ansvar. Med det ansvar står det samtidig helt klart, at de pædagogfaglige ledere er nøglen til at få de pædagogiske læreplaner til at fungere i virkeligheden. 

Pædagogfagligheden er den røde tråd i den pædagogiske læreplan. Derfor er det vigtigt, at pædagogfagligheden også er det, der skaber sammenhæng på tværs af ledelseslag, som har med daginstitutioner at gøre. Lederne i daginstitutionerne skal være pædagogfaglige ledere, der fagligt leder deres medarbejdere. Også chefer i børne- og ungeforvaltningerne skal have indgående kendskab til pædagogfaget, så de bedste struktur-er og rammer for det pædagogiske arbejde kan udvikles. Faglig viden om det pædagogiske arbejde er det, der sætter retning for arbejdet hele vejen fra medarbejderne i institutionerne til chefer i forvaltningerne. 

Det kræver de rette kompetencer, og derfor er det også godt, at en del af den politiske aftale er, at ledere på alle niveauer skal have et kompetenceløft. Der er dog langt fra sat penge nok af til at sikre, at medarbejdere og lederes faglighed matcher de opgaver, de forventes at løse. Her er politikerne nødt til at investere, hvis vi skal kunne leve op til de gode intentioner, der ligger i den styrkede pædagogiske læreplan.

Lederne spiller en nøglerolle. Det er afgørende, at realiseringen sker i tæt dialog og samarbejde mellem ledere, medarbejdere og forvaltningerne. I et stærkt fagligt samarbejde kan vi udvikle endnu bedre pædagogiske læringsmiljøer af høj kvalitet, opbygge en stærk evalueringskultur, og dermed sikre endnu flere børn en fantastisk start på livet.

Kommenter denne debat
Svar på dette indlæg: Faglig ledelse kan realisere den nye pædagogiske læreplan Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger