Et paradigmeskifte i uddannelsespolitikken

Af: Gordon Ørskov Madsen, formand for Danmarks Lærerforening

Den: 10.11.2021 kl. 08:00

Børne- og undervisningsministeren har præsenteret et nyt evaluerings- og bedømmelsessystem, der skal erstatte de nationale test i folkeskolen. I Danmarks Lærerforening mener vi, at det nye system er langt mere brugbart, og at det er et paradigmeskifte i uddannelses-politikken.

Jeg er meget tilfreds med, at forligskredsen her har lagt vægt på at udvikle evalueringsværktøjer, som lærerne kan bruge, og som understøtter god undervisning. 

De nye test er pædagogisk anvendelige, og det har været afgørende for os. Derfor har vi fra DLF’s side deltaget meget aktivt og konstruktivt i arbejdet med et nyt evaluerings-
og bedømmelsessystem.

De nuværende nationale tests afskaffes og erstattes af et nyt system, hvor de obligatoriske test kun omfatter læsning og matematiske færdigheder. Herudover er det som udgangspunkt op til lærerne at tage professionel stilling til, hvilke øvrige test- og evalueringsredskaber der giver mening i undervisningen. Kvalitetsrapporterne og elevplanerne afskaffes og bliver erstattet af en ubureaukratisk meddelelsesbog, der giver mere rum til lærerens faglighed i dialogen med elever og forældre og kun skal indeholde få, væsentlige fokuspunkter for elevens faglige og alsidige udvikling.

De nationale test har været omdiskuterede i mange år, og Danmarks Lærerforening har kæmpet for at få testene og hele systemet lavet om.

Test i folkeskolen er noget, vi skal gøre for børnenes skyld. Test skal kunne bruges som et pædagogisk redskab til at styrke elevernes faglighed og alsidige udvikling. Det har ikke været tilfældet med de test, som vi har kendt som nationale test indtil nu. De har bidraget til en usund præstationskultur og har ikke været anvendelige for lærerne. 

Det er glædeligt, at ministeren og de øvrige partier i forligskredsen har lyttet til de faglige og pædagogiske argumenter, vi har præsenteret sammen med KL og Skolelederforeningen undervejs i forhandlingerne. Jeg mener, forhandlingerne har været eksemplariske for, hvordan vi fremadrettet kan drive uddannelsespolitik på en langtidsholdbar måde. Der er her tale om et paradigmeskifte, hvor der bliver givet et større råderum og et større professionelt ansvar, der er tættere på skolens praksis •

Kommenter denne debat
Svar på dette indlæg: Et paradigmeskifte i uddannelsespolitikken Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger