En ledig er ikke bare en ledig

Af: Maibritt Kuszon, chefkonsulent i KL’s Konsulentvirksomhed, og Lone Englund Stjer, chefkonsulent i KL’s Konsulentvirksomhed

Den: 22.06.2020 kl. 11:14

Kære Kommuner. Det er nu, I skal helt frem i skoene, når I risikovurderer ny-ledige borgere. Det gælder ikke kun for langtidsledighed i forhold til deres faglige områder, men også deres somatiske, psykiske og personlige begrænsninger. Det er tid til at sætte det lange lys på. 

I KLK – KL’s Konsulentvirksomhed – har vi opgaver, hvor vi kigger på tildelingen af førtidspensioner. En af de ting, der overrasker os, er begyndelsen på borgerens forløb. For en del af de borgere, som har fået en førtidspension, har faktisk været helt almindelige a-dagpengemodtagere til at starte med. Et langt forløb i jobcentrene med indsatser, der minder mere om stiknåleoperationer, kombineret med afmagt og håbløshed samt tilkomne somatiske, psykiske og personlige udfordringer betyder, at de ender på førtidspension. 

Derfor er der nogle ting, som I bør være særligt opmærksomme på – ikke mindst i lyset af coronakrisen og de mange nyledige, den har medført.  

Der kan være meget med i rygsækken hos de nyledige, og måske er den tungere, end det umiddelbart ser ud. Nogle borgere begynder måske at sygemelde sig. Det er oftest konkrete og tidsafgrænsede sygemeldinger.

Det er blandt andet her, vi vil opfordre jer til at være ekstra opmærksomme. Mange af jer vil nok sige, at det er I allerede. Men sæt lige fokus på området en gang til. Hvordan følger I op på borgere med mistanke om andre problemer end almindelig ledighed? Hvor mange borgere har I denne særlige indsats omkring? Hvornår i borgerens forløb begynder I at sætte ekstra ind? Oplever I, at det virker? Og hvordan støtter I og bidrager til, at borgerne igen kan mestre eget liv?

Vi har gennem vores arbejde set en del somatiske, psykiske og personlige begrænsninger i forhold til at komme tilbage på arbejdsmarkedet, som sandsynligvis kunne være forebygget. Men vi har ikke hørt om nogen borgere, der har fået det bedre ved at blive overladt til sig selv i lange perioder. Hverken i vores sagslæsninger, borgersamtaler eller praktiske erfaring i feltet. 

Vi er ikke i tvivl om, at I i jobcentrene er rigtig gode til at screene for langtidsledighed i forhold faglighed og jobsituation. Men husk nu også at sætte fokus på helbredet og de personlige begrænsninger. Når de er afdækket, skal I have få fat i de ressourcer, der er og tidligere har været i spil. 

Det er her, I skal sætte det lange lys på og lave en plan. Stoppe stiknåle-operationerne. Hvis I ikke ved, hvor borgeren er på vej hen, er det svært at komme derhen. Og I skal ikke vente til, at borgeren skal møde i rehabiliteringsteamet og vurderes til ressource- eller jobafklaringsforløb. Det skal allerede ske ved et af de første møder med det, der umiddelbart vurderes til at være en jobparat borger.  

Vi skal understrege, at det ikke er fysisk nedslidning, vi har set i sagerne, der har ført til førtidspension. •

Kommenter denne debat
Svar på dette indlæg: En ledig er ikke bare en ledig Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger