Dyrere og bureaukratiske byggetilladelser

Af: Bo Hansen, borgmester i Svendborg

Den: 07.10.2020 kl. 12:26

Frustrerede borgere, virksomheder og rådgivere er kun toppen af isbjerget i forhold til de udfordringer, som det nye bygningsreglement har givet. Tidligere kunne man som borger eller håndværksmester søge en byggetilladelse uden de store problemer. Sådan er det desværre ikke mere. Siden årsskiftet er det nye bygningsreglement BR18 fuldt implementeret, og der er tale om et paradigmeskifte, som har skabt store forandringer i byggesagsbehandlingen. Resultatet er frustrerede borgere, virksomheder og rådgivere fordi:

Reglerne er blevet mindre gennemskuelige.

Byggeansøgningsprocessen er blevet mere bureaukratisk.

Omkostningerne til at opnå byggetilladelse er øget væsentligt.

Fordyrende dokumentationskrav er ofte helt meningsløse.

Som eksempel giver BR18 med funktionskrav – fremfor præcise tekniske krav – større valgfrihed og fleksibilitet i projektering af byggerier. Med valgfriheden er kravene til dokumentation dog øget væsentligt. Det kan fungere for store, komplekse byggerier, mens dokumentationskravene til den store mængde helt almindelige byggerier er at skyde gråspurve med kanoner.

Frustrationerne over BR18 er dog kun toppen af isbjerget. Under overfladen ser vi konturerne af den adfærd, som reglerne fremmer. Her vil der i forhold til de store byggerier være investeringsejendomme, hvor private rådgivere presses til løsninger med laveste fællesnævner på alle parametre. Det vil være stik mod intentionen om at forbedre kvaliteten i vores boligmasse. I forhold til små byggerier vil der være lovlydige borgere, som på grund af rådgiverhonorarer til dokumentation må opgive at opføre simple byggerier som udhuse og carporte. Andre borgere vil næppe affinde sig med de urimelige krav til den slags bygninger, hvorfor vi må forvente, at omfanget af ulovlige byggerier stiger. Når ejendomme senere skal sælges, kan det blive nærmest umuligt for både sælger og køber at levere den nødvendige dokumentation til en lovliggørelse, endsige betale den.

Som udførende myndighed er det kommunen, frustrationerne over BR18 vendes mod, og det er dermed også i kommunen, at vi først ser nødvendigheden af en justering. Løsningen er ikke flere regler eller øget kontrol. Der er brug for mindre bureaukrati og en forenkling af reglerne, så de giver mening for alle parter. Uanset hvor mange ressourcer vi lokalpolitisk beslutter at sende efter god byggesagsbehandling, så kan det ikke afbøde for konsekvenserne af BR18. •

Kommenter denne debat
Svar på dette indlæg: Dyrere og bureaukratiske byggetilladelser Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger