Det er stadig for tidligt at slå to streger under facit

Jørgen Gaarde (S), borgmester i Skanderborg Kommune

Af: Jørgen Gaarde (S), borgmester i Skanderborg Kommune

Den: 24.08.2016 kl. 07:00

Børn landet over har netop taget hul på det tredje år med skolereformen som den overordnede ramme for folkeskolen. Med reformen er der lagt op til markante ændringer af folkeskolen, som vi kender den. Ændringerne er ledsaget af store forventninger til en bedre skole med udpræget fokus på elevernes trivsel og læring. I dag presser lysten til at evaluere og gøre status sig på fra mange sider. Har skolereformen bestået sit møde med virkeligheden?

Med bare to år på bagen er det imidlertid alt for tidligt at fælde dom over den ambitiøse reform. Det er afgørende, at de professionelle medarbejdere på skolerne stadigvæk får ro og opbakning til at udmønte skolereformen. Det skal dog ikke holde os fra at anerkende og rose vores dygtige ledere, lærere og pædagoger for det store arbejde, der er lagt i at realisere reformens intentioner. Det er nemlig vigtigt, at vi bakker op om den store forandringsproces, som folkeskolen står midt i.

På skolerne i Skanderborg Kommune kommer reformændringerne til syne i mange forskellige situationer i hverdagen. Lektiehjælp, bevægelse, den åbne skole og understøttende undervisning afprøves i former, som giver mening på den enkelte skole, og det er vigtigt. Der findes nemlig ikke bare én rigtig måde at udmønte de nye rammer på.

I Skanderborg har vi valgt at støtte skolernes realisering af reformen gennem udviklingsprojektet ”Synlig Læring”. Der er ikke tale om et traditionelt skoleudviklingsprojekt, som bare anviser en bestemt metode eller et koncept for undervisningen. Der er tale om et projekt, hvor skolerne i samarbejde med den australske forsker John Hattie undersøger, hvordan forskningsbaseret viden i højere grad kan anvendes til at styrke skolens kerneydelse – læring og trivsel. På alle kommunens skoler ser vi nu rigtig gode eksempler på, hvordan ny viden i respekt for den eksisterende praksis inddrages på forskellig vis i undervisningen. Det er opløftende at følge udviklingen, og vi glæder os til at få inspiration og værktøjer til at komme videre, når John Hattie til november gæster Skanderborg i forbindelse med en todages læringskonference for skoler og daginstitutioner. 

Jeg er sikker på, at dygtige ledere og medarbejdere – ikke bare i Skanderborg, men i hele landet – løbende inddrager ny viden i deres bestræbelser på at skabe den bedste skole for alle elevers læring og trivsel. Lad os derfor som politikere udvise den tillid til skolen, som den fortjener. Folkeskolen er på rette vej, men en realisering af store ambitioner i nye rammer er ikke tilendebragt på to år.

Kommenter denne debat
Svar på dette indlæg: Det er stadig for tidligt at slå to streger under facit Felter med * skal udfyldes
 
Af: Thomas Aastrup Rømer
Den 24.08.2016 kl. 15:57

Synlig læring er en smal og problematisk læringsideologi.

svar på: Det er stadig for tidligt at slå to streger under facit

Synlig Læring er en pædagogisk ideologi, som man bør holde sig langt fra, fordi den står i modstrid med dansk pædagogisk tradition. Desuden understøttes SL af landets mest benhårde læringsteknologer, der arbejder i frontalt opgør med dannelse og filosofi.

Og hvis denne skrækkelige ideologi med al dens læringstamtam og nysprog ligefrem understøttes af kommunen, for ikke at tale om KL og Mærsk-midler, så bør man tænde alle advarselslamper. Men måske burde man i virkeligheden tage skolen helt ud af kommunalt regi, hvis det hele skal køre så ringe?

Man må håbe, at du har nogle lærere, som kan råbe vagt i gevær og kritisere det hele sønder og sammen, og at de anspores til det af skoleforvaltningen. Men det sker nok ikke, for normalt ledsages læringsideologien af forskellige former for mere eller mindre eksplicitte mundkurve.

Men så vidt jeg har forstået, har du tværtimod nogle pædagogiske konsulenter, som er helt ideologiske om alt dette uniformerende og ensrettende Hattie- og Nottinghampjat. Godt jeg ikke har børn under dette regime.

Skriv hvad du søger