Birgitte B. Ingrisch, fredningsleder i Danmarks Naturfredningsforening

Af: Birgitte B. Ingrisch, fredningsleder i Danmarks Naturfredningsforening

Den: 20.12.2018 kl. 12:43

Miljøministeriet har ansvar for indberetning af fredet natur i Danmark til IUCN, som er den internationale naturfredningsorganisation – World Conservation Union. På denne baggrund blev 1.843 naturfredninger i 2010 indberettet til IUCN. Et tal der var renset for småfredninger som store sten, alléer og kirkeomgivelser, som allerede var en delmængde af landets 4-5.000 fredninger.

Sidste år modtog Miljøministeriet imidlertid kritik af sin indberetning i 2010, idet mange af de 1.843 indberettede naturfredninger slet ikke lever op til IUCNs kriterier for fredet natur.

Derfor er de 1.843 fredninger nu blevet gennemgået igen for at se, hvor mange af dem, der lever op til IUCN’s kategorier og kriterier for beskyttet natur. Den nye gennemgang viste desværre, at kun 378 fredede områder lever op til IUCN’s kriterier. Et sølle tal i lyset af, at langt flere fredninger rent faktisk har som formål at beskytte og forbedre naturværdier.

Nogle af de fredninger, der ikke er sluppet gennem nåleøjet hos IUCN, er fredede parker i byerne, Høje Møn, Himmelbjerget, Amager Fælled, Skejten, Tisvilde, Trelde Næs, Paradisbakkerne, Alstrup Krat og mange flere. En af grundene kan være, at der ikke er en (kendt) plejeplan.

På den baggrund skal Danmarks naturfredningsforening opfordre til, at der snarest gennemføres et tjek på samtlige fredninger inden for kommunerne, dels for at sikre, at der er ambitiøse plejeplaner for alle fredede områder, som klart udmønter fredningens formål i det omfang, fredningen sikrer adgang til dette, og dels for at sikre, at allerede eksisterende plejeplaner findes offentligt tilgængelige på nettet.

Vi vil samtidig opfordre foreningens lokale aktive naturentusiaster rundt omkring i landets kommuner til løbende at følge op på kommunernes arbejde med plejeplaner, så flere fredninger i de kommende år lever op til IUCN’s kriterier for naturfredninger. Det vil ikke kun se godt ud for myndighederne men også være en gevinst for alle de fredede områder, der i dag savner naturpleje.

Kommenter denne debat
Svar på dette indlæg: Der mangler plejeplaner for fredede områder Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger