Der er brug for en langsigtet plan for affaldsenergi

Af: Niels Hörup (V), borgmester i Solrød, og Trine Holmberg, bestyrelsesformand og direktør, ARGO

Den: 08.06.2020 kl. 10:43

Selvom vi er gode til at udnytte affald til energiproduktion, er det stadig 100 procent genanvendelse, der er målet. Det efterlader os med problemer i forhold til blandt andet kapacitet, varmebehov og økonomi, skriver affaldsselskabet ARGO.

Danmark er et af de førende lande i Europa, når det gælder om at undgå lossepladser og udnytte affaldets ressourcer. Men vi skal naturligvis videre. Målet er, at samfundet minimerer sin affaldsproduktion og ultimativt genbruger og genanvender 100 procent af det affald, som dannes. Det giver mindre behov for affaldsforbrænding.

I dag bliver cirka 29 procent af det danske affald energiudnyttet til el og fjernvarme. Når målet ultimativt er 100 procent genbrug/genanvendelse, er affaldsenergiudnyttelsen naturligvis en overgangsløsning. Reelt er der dog i dag ikke noget alternativ for store mængder af restaffald, fordi det ikke er egnet til genanvendelse, og den eneste udnyttelsesmulighed er at producere el og fjernvarme.

Eftersom affaldsenergianlæggene løbende forældes og tages ud af brug, sker der automatisk en formindskelse af kapaciteten, hvis der ikke bygges nye anlæg. Energistyrelsens prognoser viser, at kapaciteten bliver mindre end restaffaldsmængderne omkring år 2030.

Løsningen for reservekapaciteten er at kigge ud over landets grænser. I store dele af Europa er affaldsudfordringen endnu større end i Danmark: I 2018 blev 23 procent af det europæiske husholdningsaffald lagt på losseplads til skade for klima og miljø.

Midlertidig reservekapacitet på de danske anlæg kan bruges til at hjælpe andre europæiske lande med at deponere mindre på losseplads. Det giver mening, fordi det for det første er bedre for miljø og klima som helhed og for det andet giver en økonomisk gevinst til Danmark. De eksporterende lande får hjælp til et miljøproblem, CO2-udledningen mindskes, og Danmark får penge for at modtage restaffaldet – det giver penge i statskassen og lavere priser til de danske forbrugere. Det er win-win. 

Affaldsforbrænding kan bidrage stort til klimamål. Det er vigtigt at huske, at cirka 25 procent af landets fjernvarme i dag produceres på de affaldsfyrede kraftvarmeværker. Der skal findes en løsning for at dække varmebehovet, når det ikke længere dækkes af affaldsenergien – og fossil energi eller biomasse er ikke bæredygtige løsninger.

Desuden bidrager affaldsenergien pænt til statskassen i form af afgifter. Samlet set betaler de danske affaldsenergianlæg cirka 1,2 milliarder kroner årligt til staten i afgifter. 

De affaldsenergianlæg, der har en betydelig restlevetid, bør så vidt muligt blive CO2-neutrale eller CO2-negative. I dag udleder affaldsenergianlæggene i Danmark 1,4 millioner tons fossilt CO2. Lykkes det at realisere planerne om CO2-neutral affaldsenergi, vil det betyde, at affaldsenergianlæggene leverer 5,5 procent af målet om at reducere udledningen af drivhusgasser i 2030 med 70 procent. Det skal gøres ved at få plasten ud af restaffaldet, øge anlæggenes energieffektivitet og etablere CO2-fangst og -lagring. Men det kræver investeringer, det kræver langsigtet planlægning, og det kræver ikke mindst klare rammevilkår. Det er nødvendigt at få en national plan for fremtidig kapacitet i affaldsenergisektoren, så der kan blive helt klare rammevilkår og fælles målsætninger. •

Kommenter denne debat
Svar på dette indlæg: Der er brug for en langsigtet plan for affaldsenergi Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger