Den snorlige vej er ikke den rigtige for de udsatte unge

Af: Arne Lund Kristensen, direktør, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Aalborg Kommune, og Peter Staun Kastholm, direktør, TAMU

Den: 07.11.2019 kl. 15:43

Uddannelsessystemet i Danmark lægger op til, at vejen til arbejdsmarkedet er snorlige. Den dag, hvor børnene starter i børnehaveklasse, indledes en stadig og stabil progression gennem folkeskole, ungdomsuddannelse og derefter en faglig eller videregående uddannelse.

En stor del af vore børn og unge er i stand til at leve op til idealet om den lige vej til en position på arbejdsmarkedet. Men på hver enkelt ungdomsårgang er der også en gruppe, for hvem vejen gennem uddannelsessystemet er fyldt med benspænd.

Der er her typisk tale om unge, som på grund af svære opvækstvilkår har personlige og sociale vanskeligheder. Mange af dem har allerede i en ung alder været ude i kriminalitet. I kommunerne har man ofte gjort en stor indsats for at hjælpe dem videre. Alligevel har mange af de unge en oplevelse af at være opgivet i forskellige sammenhænge. Nogle af dem opfatter den omsorg, som pædagoger og andre forsøger at give dem, mere som omklamring end som opbakning.

For denne gruppe unge kan den rigtige løsning være et uddannelsesforløb hos TAMU (Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser). TAMU er en praktisk tilrettelagt, joborienteret uddannelse for 18-30-årige, hvis liv er præget af sociale problemer. Uddannelsens formål er at fremme elevernes muligheder for at opnå beskæftigelse eller videre uddannelse.

Et kendetegn ved TAMU’s pædagogik er, at man som elev kan vende tilbage. Derfor kan TAMU være det rigtige sted for unge, som ikke er vant til gå den snorlige vej. For disse unge er muligheden for at være ude en periode for derefter at vende tilbage måske endda den mest lige vej til en plads på arbejdsmarkedet.

For den enkelte er det en stor sejr at kunne klare sig selv og leve et selvstændigt liv.

Derudover kræver det ikke den store hovedregning at nå frem til, at det har en betydelig samfundsmæssig værdi, at socialt udsatte unge bliver selvforsørgende. Alternativet er et liv på offentlig forsørgelse – og måske i kriminalitet.

Ifølge en undersøgelse fra Rambøll er der 30 procent større chance for, at unge inden for målgruppen kommer i job, hvis de har gennemført et TAMU-forløb, end hvis de ikke har. Så det er dokumenteret, at TAMU’s indsats har effekt.

Mange af de 70.000 unge i alderen 15-29 år, som i dag hverken er i arbejde eller i gang med en uddannelse, vil have gavn af den nye FGU. Men der er ingen tvivl om, at det er nødvendigt, at der er nogen, der kan samle de udsatte unge op, som ikke kan profitere af FGU-tilbuddene, fordi deres sociale udfordringer kræver en ekstraordinær indsats, der peger mere hen imod arbejdsmarkedet end hen imod yderligere teoretisk uddannelse. Den gruppe kan TAMU nå, fordi den faglige læring går hånd i hånd med den sociale. •

Kommenter denne debat
Svar på dette indlæg: Den snorlige vej er ikke den rigtige for de udsatte unge Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger