Den skole-sociale slagside kan knækkes

Af: Mette Kirk, projektleder i Brug Folkeskolen

Den: 05.12.2012 kl. 15:19

Segregeringen i grundskolesystemet og dens sociale konsekvenser er ødelæggende størrelser.

Ser man på dagens skolelandskab, løfter nogle skoler desværre en urimelig stor social og faglig byrde, og udsatte elever ender flere steder som dem, de andre ikke må lege med.

Skal denne skævvridning rettes op, kræver det ressourcer. Dels i form af handling fra politisk hold, da det i vores øjne er nødvendigt med reguleringsformer som distriktsændringer og en vis styring af det frie skolevalg, hvis man vil skabe bedre vilkår for skoler i socialt belastede områder. Og dels de ressourcer, de såkaldt ressourcestærke elever bidrager med i et klasseværelse. De er vigtige, for de smitter af og forbedrer skolegangen for den gruppe af børn med svag socioøkonomisk baggrund, der lige nu forlader skolen uden en chance for at finde vej på det videre uddannelsesspor.

Endelig er der de ressourcer, som skolerne selv kan bringe i spil. Her kommer Brug Folkeskolen og foreningens korps af frivillige forældre ind i billedet. I samarbejde med en række skoler, hvor de socioøkonomiske udfordringer trænger sig på, arbejder vi nemlig aktivt med rekruttering og fastholdelse.

Vi går i dialog med forældre til kommende skolebørn, deler ud af egne erfaringer, afliver stereotype forestillinger og er en genvej til, at forældre i et kvarter danner netværk og i fællesskab træffer det lokale skolevalg til deres børn.

Vi kan se, at en aktiv og ambitiøs rekrutteringsindsats rykker. Det får ressourcerne ind i klasseværelserne og er en vigtig kilde til at knække den skole-sociale slagside. Men det kræver benarbejde, vedholdenhed og ikke mindst opbakning til de frivillige kræfter, der engagerer sig i at fortælle den gode historie om deres skole. Derfor brug forældrene – de kan få flere til at bruge folkeskolen.

Kommenter denne debat
Svar på dette indlæg: Den skole-sociale slagside kan knækkes Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger