Den Gode Skole er et fælles ansvar

Af: Kirsten Nørgård Christensen (V), formand for Børne- og Uddannelsesudvalget i Aabenraa Kommune

Den: 18.05.2017 kl. 07:00

I sin kronik om Aabenraa Kommunes projekt Den Gode Skole lægger Alexander von Oettingen, prorektor ved UC Syd, vægt på, at ansvaret for at udvikle Den Gode Skole er et anliggende for politikere, forvaltning, skoler og forældre. Som formand for Børne- og Uddannelsesudvalget i Aabenraa Kommune og dermed som politisk valgt er jeg meget enig.

Den danske folkeskole har over 200 års historie bag sig. I Danmark og derfor også i Aabenraa. Gennem tiderne har formålet med skolen og dens sigte ændret sig. Men over årene har det hele tiden været helt centralt, at eleverne i skolen skulle tilegne sig erhvervsrettede kundskaber – eller som det hedder i formålsparagraffen i dag, ”kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere”. I folkeskolereformen fra 2014 lægges der også vægt på kundskaber inden for dansk og matematik. Fordi det at kunne læse, skrive og regne giver et barn adgang til verden. I Aabenraa Kommune er vi nået langt med folkeskolereformen. Blandt andet fordi vi kan følge den faglige udvikling tæt inden for de to fag.

Men kundskaber gør det ikke alene. Den enkelte elev skal også lære at træde i karakter, lære at handle og lære at tage medansvar. Derfor har vi i Aabenraa Kommune med projekt Den Gode Skole valgt at sætte fornyet fokus på folkeskolens formålsparagraf. Heraf fremgår det også, at folkeskolen ud over kundskaber også skal skabe rammer, så eleverne netop lærer at tage stilling, så de kan lære at handle og lære at tage medansvar i samfundet.

At handle og tage ansvar for os selv og for hinanden er også en del af Aabenraa Kommunes styringsfilosofi om central styring og decentral ledelse. Central styring og decentral ledelse betyder, at vi som politikere skaber rammer for forvaltningen og for institutionerne, så de under fagligt og økonomisk ansvar kan løse kerneopgaven så tæt på borgerne som muligt. Man kan sige, at vi som politikere tager ansvar for kommunens forvaltning og institutioner, der igen tager ansvar for borgerne og giver ansvar til borgerne. Det samme har vi gjort i forhold til Den Gode Skole. Som politikere har vi sat en ramme. Men nu er det op til skolerne sammen med forældre og elevråd at genfortolke folkeskolens formålsparagraf.

Så ja, som Alexander von Oettingen skriver, ansvaret for at udvikle Den Gode Skole er et fælles anliggende. Både for os politikere, for forvaltningen, for skolerne, for forældre og for elevrådene og for lokalsamfundet. Det ansvar tager vi gerne på os i Aabenraa Kommune. På den led er det vores håb, at projektet vil bidrage til at opdrage og danne skoleeleverne i Aabenraa Kommune til at se muligheder, handle og tage medansvar. Både som børn og når de bliver voksne.

Kommenter denne debat
Svar på dette indlæg: Den Gode Skole er et fælles ansvar Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger