Dejligt at få elefanten ud af rummet

Af: Jette Henning (S), formand for Skole- og Børneudvalget, Roskilde Kommune

Den: 27.08.2020 kl. 11:11

Så skete det endelig. Den udskældte Lov 409 på undervisningsområdet er på vej på pension.
Jeg hilser aftalen om lærernes arbejdstid mellem KL og Lærernes Centralorganisation meget velkommen og ser den som et vigtig skridt i retning af en tilbagevenden til den danske overenskomstmodel på undervisningsområdet.

Som Skole- og Børneudvalgsformand i Roskilde Kommune har jeg et godt og tillidsfuldt samarbejde med den lokale lærerkreds og formand. Et samarbejde, jeg sætter meget stor pris på. Vi har fra starten af valgperioden insisteret på at samarbejde og tale sammen – også før det lykkedes os at få landet en lokalaftale.

Selvom vi nu har indgået en lokalaftale med lærerne i Roskilde, og vi har et godt og tillidsfuldt samarbejde med lærerkredsen, bliver det godt at få “elefanten ud af rummet”, når Lov 409 forhåbentlig bliver sendt på pension fra det kommende skoleår.

Den nye aftale om lærernes arbejdstid er nyskabende med helt nye måder at samarbejde på mellem kommune og lærerkreds, på skoleniveau mellem skoleledelse, tillidsrepræsentanter og lærere, ligesom der lægges op til et samarbejde på tværs af kommune- og skoleniveau, som understøtter det fælles skolevæsen, jeg selv er en varm fortaler for.

Aftalen betyder nye opgaver for forvaltningen og stiller store krav til skolernes ledelser og den lokale lærerkreds og tillidsrepræsentanter: Kommunen skal bl.a. udarbejde en skriftlig redegørelse til kredsen, som skal præsenteres ved et samarbejdsmøde. Derudover skal kommune og kreds i samarbejde indhente fælles viden fra skoler og tillidsrepræsentanter i kommunen. Skoleledelserne skal udarbejde en skoleplan, der indeholder ledelsens prioriteringer, som skal drøftes med lærerne. Det er nogle af de nyskabende elementer i aftalen.

Når vi skal tage fat på det, bliver det helt afgørende, at vi holder fast i ånden i aftalen – hvor kernen er det forpligtende samarbejde og en fælles ramme for et tæt og konstruktivt samarbejde på alle niveauer. Det må ikke blive en ”papir-tiger”, vi slår hinanden i hovedet med, og det må ikke føre til unødigt bureaukrati.
Ligesom det har krævet meget af de centrale parter at nå til en central aftale, så vil det også ude lokalt i kommunerne og på skolerne kræve meget af kommunen, den lokale lærerkreds, ledere og lærere at bruge den nye ramme klogt og konstruktivt med fokus på god undervisning og godt arbejdsmiljø for elever og medarbejdere.

Vi bliver måske ikke verdensmestre første gang, men mindre kan også gøre det. Bare vi gør os umage og øver os – og gør det sammen. Vi er i hvert fald klar til at tage fat, når aftalen forhåbentlig får opbakning ved urafstemning blandt lærerne og bliver godkendt i KL’s bestyrelse. •

Kommenter denne debat
Svar på dette indlæg: Dejligt at få elefanten ud af rummet Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger