Cyklisternes kørselsgodtgørelse skal hæves

Af: Niko Grünfeld, gruppeformand for Frie Grønne, Borgerrepræsentationen København

Den: 03.12.2020 kl. 08:00

Det siges, at København er verdens bedste cykelby, men i hverdagen fylder, larmer og forurener bilerne. Det er helt skævt, og manglende politisk mod til at træffe de nødvendige beslutninger. Tager en kommunalt ansat i København for eksempel cyklen for at køre ud til et møde, får vedkommende 0,54 kroner pr. kilometer i kørselsgodtgørelse. Vælger han eller hun i stedet bilen, er taksten oppe på 3,52 kroner pr. 

kilometer. Frie Grønne vil derfor ændre taksterne og højne det økonomiske incitament til at anvende cyklen blandt ansatte i Københavns Kommune. 

Luftforureningen i København er et alvorligt problem for folkesundheden og miljøet. Hvert år er luftforurening årsag til cirka 460 for tidlige dødsfald – alene i København – og cirka 440.000 årlige sygedage for københavnerne. Luftforureningen kommer især fra biltrafikken. Det er helt skævt og derfor fremsatte Frie Grønne et medlemsforslag på et møde i Borgerrepræsentationen 19. november, der skulle være med til at fremme cyklisme ved erhvervskørsel i arbejdstiden for ansatte i Københavns Kommune. 

Forslaget fra Frie Grønne blev godkendt, og kommunen kan nu gå i gang med arbejdet om at se på, hvordan kørselsgodtgørelsen ved erhvervskørsel (bil- og cykelkørsel) for kommunens cirka 45.000 ansatte kan ændres, så det gøres langt mere attraktivt at benytte cyklen og mindre attraktivt at benytte bilen. 

Vi har over 385 km cykelsti i København, og dem skal vi udvide og blive endnu bedre til at bruge. Lige nu cykler omkring 44 procent af Københavnerne til og fra arbejde og uddannelse. Det tal skal blive endnu højere – også ved erhvervskørsel. 

Frie Grønne vil hæve taksten markant for cykelkørsel og samtidig sænke taksten for bilkørsel eller som minimum sidestille de to kørselstakster, så det bliver mere attraktivt for medarbejdere i Københavns Kommune at benytte cyklen fremfor bilen, når de skal transportere sig i arbejdstiden. Det er almindelig sund og grøn fornuft.Faktisk sparer man samfundet otte kroner, hver gang man cykler en kilometer. Besparelsen skyldes, at sundhedseffekterne ved at cykle er så store i stedet for at tage bilen, bussen eller toget. 

Ved at røre sig sænker man risikoen for at få en lang række sygdomme, herunder type 2-diabetes, hjertesygdomme og flere former for kræft.

I Frie Grønne er vi glade for, at vi fik opbakning af samtlige partier til medlemsforslaget, og at arbejdet om at fremme cyklisme nu kan gå i gang. København er først og fremmest en cykelby. •

Kommenter denne debat
Svar på dette indlæg: Cyklisternes kørselsgodtgørelse skal hæves Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger