Coronaen har givet skolen unikke digitale kompetencer

Af: Maja Torp (V), medlem af skoleudvalget i Aalborg Kommune

Den: 08.06.2020 kl. 10:47

I årtier har vi taget usikre babyskridt, når det gjaldt udnyttelsen af den digitale undervisnings kæmpe potentiale, men nu har vi på ultra kort tid rykket udviklingen frem med muligvis årtier. Det skal vi bygge videre på, nu hvor hverdagen så småt begynder at banke på igen. Den meget værdifulde erfaring og kompetenceudvikling, som selv et utal af kurser ikke kunne have leveret, skal nu omsættes til mere kvalitet i undervisning og læring i folkeskolen efter coronakrisen.

Jeg peger på fire konkrete punkter, hvor den digitale undervisning under coronakrisen kan have løftet folkeskolen og dermed vores børn og beder nu skoleforvaltningen i Aalborg om en analyse af potentialet, der hurtigt kan omsættes til praksis.

For det første: Bedre mulighed for niveaudeling på klassen. Vi har i dag ikke niveauinddelte klasser, og det kan derfor være vanskeligt at imødekomme alle elevers faglige niveau med klasseundervisningen. 

For det andet: Mere individuelt rettet undervisning i klassen. De digitale værktøjer giver også flere muligheder for at møde eleven med rette læringsstil. 

For det tredje: Bedre støtte til klasserumslæreren. I digitale undervisningsprogrammer er der ofte indbygget en pædagogisk guide, som også kan hjælpe en lærer i et fyldt klasserum med at hjælpe alle godt i gang. 

For det fjerde: Mere faglig læring til børn med særlige behov, der har svært ved at være i skole på fuld tid med rigtig mange andre børn.

De digitale erfaringer skal ikke bruges til at mindske det fysiske møde mellem børn og lærere og pædagoger i folkeskolen, men som et supplement,

De nye IT-kompetencer – og ikke mindst modet og selvtilliden, som er opbygget gennem de seneste par måneder – mener jeg, at vi nu skal bygge videre på. Blandt andet ved at understøtte en fortsat udvikling af lærernes IT-kompetencer. De erfaringer, som vi kan bruge til at gøre folkeskolen endnu bedre med, skal vi selvfølgelig udnytte til gavn for vores børn læring. •

Kommenter denne debat
Svar på dette indlæg: Coronaen har givet skolen unikke digitale kompetencer Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger