Brug ny udbudslov til innovation

Charlotte Fischer, chef for CONCITO Bæredygtigt Erhverv

Af: Charlotte Fischer, chef for CONCITO Bæredygtigt Erhverv

Den: 01.06.2017 kl. 07:00

Da udbudsloven trådte i kraft, glædede mange sig over de nye muligheder for innovation. Flagskibet, innovationspartnerskabet, fremhævede Kammeradvokaten som ”et nyt værktøj for progressive ordregivere”. Siden er det gået trægt. Men nu samler flere kommuner handsken op. Deres første spæde erfaringer er vigtige at brede effektivt ud, så virksomheder og borgere kan få glæde af de gevinster, som innovative indkøb kaster af sig. Virksomhederne vil gerne. 

Frederiksberg Kommune er gået i gang med et innovationspartnerskabsforløb, danmarkshistoriens andet. Som led i projektet Cleantech TIPP vil Frederiksberg skabe innovation inden for klima- og skybrudsikring. Det sker i kølvandet på Frederikssund, Esbjerg og Albertslund Kommuner, der sidste år gik sammen om et innovationspartnerskab om ældrepleje. 

Interessen blandt virksomhederne for de nye innovationspartnerskaber er stor. For dem giver innovationspartnerskabet mulighed for i ét samlet forløb at udvikle en løsning i tæt samarbejde med kommunen og få den afsat. 

Innovativ offentlig efterspørgsel er et stykke overset erhvervspolitik. I en dansk undersøgelse fra 2015 svarer 60 procent af virksomhederne, at de har udviklet deres produkter som følge af et OPI-samarbejde. 21 procent har haft stigende omsætning og 19 procent nye eksportmuligheder. 

På den baggrund kan det undre, at innovative offentlige udbud går trægt. Men der er barrierer. En finsk forsker har udpeget 34 udfordringer for innovative udbud – om alt lige fra tid, penge og jura til organisation, kultur og ledelse. Alt sammen kan og bør overvindes. 

Kommunerne har brug for viden og værktøjer. Alene at vælge rette innovative udbudsform kan udfordre. Prækommercielle indkøb, hvor anskaffelsen skal udbydes separat, er for eksempel bedst, hvis markedspotentialet er stort, konkurrencen skarp, og der er mange små og mellemstore virksomheder i markedet. Ellers er innovationspartnerskabet måske bedre. Beslutningen kræver markedskendskab. De spæde erfaringer med innovationspartnerskabet viser, at både kommuner og virksomheder kan se det store perspektiv. Nu gælder det om at få de første spirer til at brede sig i praksis.

Kommenter denne debat
Svar på dette indlæg: Brug ny udbudslov til innovation Felter med * skal udfyldes
 
Af: Rikke Bastholm
INNOBA ApS
Den 30.06.2017 kl. 15:28

Udbred de gode erfaringer

svar på: Brug ny udbudslov til innovation

Der er rigtig meget potentialet i at bruge de nye muligheder, som udbudsloven har åbnet op for. Vi har i INNOBA arbejdet indgående med de nye innovationspartnerskaber og har gode erfaringer. Vi har bistået både Frederikssund, Esbjerg og Albertslund Kommuner i forberedelsen af innovationspartnerskaber om ældrepleje (afhjælpning af dehydrering), Frederiksberg Kommune i etablering af innovationspartnerskaber på klimaområdet (skybrudshåndtering) og den Norske stat i deres første afprøvning af udbudsformen (Stavanger Kommune - projekt om den aktive ældre).

For alle projekter gælder, at en struktureret proces omkring innovationspartnerskaber skaber rammen for systematisk behovsafklaring, markedsdialog, innovativ udvikling og et direkte efterfølgende indkøb.

Kombineret med andre former for offentlig-privat innovationssamarbejde, er der i dag rigtig gode muligheder for givtige samarbejder mellem offentlige aktører og private leverandører på helt nye måder.

En af de store udfordringer er at sikre agile projekter, der ikke drukner i bureaukrati og meget omfattende udbudsprocesser. Det kan man! Vi har sammen med advokatfirmaet Lundgrens udarbejdet en procesmodel, der viser hvordan - se mere på www.bedreudbud.dk/innovationspartnerskaber eller kontakt os via www.innoba.dk for erfaringsudveksling.

Lad os sammen rykke offentlig-privat samarbejde om fremtidens løsninger til glæde for Danmarks fremtid!

Skriv hvad du søger