Brug de offentlige indkøbsmuskler til grøn genstart af økonomien

Af: Morten Jung, markedschef i Dansk Erhverv

Den: 25.05.2020 kl. 16:25

Coronakrisen har sat de fleste økonomier i verden i stå, og her er Danmark ingen undtagelse. Finansministeriet forventer, at BNP kan falde med mellem tre og seks procent alene i 2020. Det kommer til at resultere i konkurser og stigende arbejdsløshed. 

Der er ganske enkelt behov for at få skubbet økonomien i gang. I denne forbindelse må vi ikke glemme, at vi også før COVID-19 stod over for en kompleks udfordring som følge af klimaforandringerne. 

Under coronakrisen har regeringens klimaråd og de 13 klimapartnerskaber offentliggjort deres forslag til, hvordan Danmark kan nå målsætningen om 70 procent reduktion i udledningen af klimagasser. Fælles for dem alle er, at det offentlige skal gå forrest med en ambitiøs, grøn indkøbspolitik. Det bakkes op af KL i den netop vedtagne fælleskommunale indkøbsstrategi, hvor bæredygtigt indkøb er det første af tre prioriterede indsatsområder. Det grønne prioriteres nu også direkte i indkøbsfunktionerne, hvor alle regioner har ansat en dedikeret medarbejder til at sikre grønne hensyn i indkøb og udbud. Den samme tendens ses hos staten, SKI og i de større kommuner.

Det offentlige køber årligt ind for næsten 400 milliarder kroner, cirka 17 procent af BNP, hvilket svarer til de hjælpepakker, som Folketinget har vedtaget i løbet af coronakrisen. Den offentlige indkøbsmuskel bør anvendes i en grøn og bæredygtig genstart af samfundet, da den vil give dansk erhvervsliv en sikkerhed for, at deres investeringer i den grønne omstilling vil blive belønnet med efterspørgsel i form af grønne indkøb. Det er grøn og sund fornuft, der gavner os alle.

Skal vi i mål med en mærkbar grøn genstart, kræver det, at vi har politikere i kommunerne, der tør lave politik. Kommunerne skal være ambitiøse og tage ansvar ved at turde at stille krav og anvende grønne og klimavenlige standarder i de offentlige indkøb og udbud. Således sikrer man sig balance mellem grøn kvalitet og pris ved indkøb af varer eller tjenesteydelser.

Og alt tyder på, at leverandørerne bakker op om den grønne omstilling. En ny medlemsundersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at hele 75 procent af virksomhederne hilser krav til klima- og miljø velkommne, når det offentlige køber ind. Virksomhederne står således klar til at mødes om grønne krav i udbud, men der mangler inklinationer fra det offentlige. Derfor bør det offentlige arbejde ud fra et princip om at anvende grønne krav som konkurrenceparameter i offentlige udbud, og anvendes kriteriet ikke, skal det forklares hvorfor. På den måde kan offentlig-privat samarbejde gøre en forskel i klimakampen og for økonomien.

I forbindelse med de årlige økonomiaftaler mellem regeringen og kommuner og regioner har vi en unik mulighed for at få sendt de kommunale kassebeholdninger ud at arbejde i en grøn genstart af samfundsøkonomien. Konkret bør kommunerne få mulighed for at blive fritaget for de normale rammer for drifts- og anlægsudgifter i forbindelse med grønne OPP-projekter. Desuden bør der aftales et fælles langsigtet mål om, at 50 procent af alle konkurrenceudsatte offentlige opgaver i 2030 skal være udbudt med krav til CO2-reduktion i opgaveløsningen.

Opfordringen herfra er klar: Skal vi nå i mål med at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030 og klimaneutralitet i 2050, så skal vi udnytte coronakrisens handlingsvindue og tilføre vedvarende grønne indsprøjt i en presset dansk økonomi. Her er den offentlige indkøbsmuskel helt central. •

Kommenter denne debat
Svar på dette indlæg: Brug de offentlige indkøbsmuskler til grøn genstart af økonomien Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger