Pernille Isaksen-Ejby, næstformand og HB-medlem i BUPL Fyn

Af: Pernille Isaksen-Ejby, næstformand og HB-medlem i BUPL Fyn

Den: 21.03.2019 kl. 10:30

ndenfor de sidste 10 år er antallet af børn med diagnosticeret angst- og depressioner tredoblet. Det stigende pres og de mange krav, der stilles til dem i en tidlig alder, gør, at børn i dag føler sig ensomme, pressede og ladt i stikken. Det kan ikke undskyldes med manglende opdragelse, curlingforældre, stigning i skilsmisser, manglende robusthed blandt unge eller mangl­ende læringsparathed blandt indskolingsbørn. Der er brug for at handle på den stigende mistrivsel, vi ser hos børn og unge. Og det skal med i de kommunale budgetter.

Børns Vilkår råber vagt i gevær og har lavet et politisk udspil for børn og unges psykiske mistrivsel i Danmark. Det er alarmerende og bekymrende, at vi ser flere børn og unge i mistrivsel. Udspillet kræver en national handling for at hjælpe de børn og unge ud af deres mistrivsel.

Og det er lige præcis det, der mangl­er. Handling! Politikerne anerkend­er udfordringerne, men problemet bliver skubbet rundt mellem politikerne og ender med at blive tabt. Politikerne skal ikke længere redegøre for, at børn med angst ikke kan klare at gå i skole – som Mie, der har haft skolevægring i årevis. De kan ikke længere redegøre for børn som Johannes, som er enormt presset, fordi han ikke kan indfri de forventninger, der er til ham i 8. klasse, fordi han er ordblind – og det blev opdaget sent. Børn som Mie og Johannes har brug for, at politikerne handler. 

Og der skal penge til de handlinger. Der bliver udarbejdet reformer på dagtilbudsområdet og skoleområdet og givet satspuljemidler til de udsatte. Men når vi skal skabe kvalitet i kommunerne, udebliver de handlinger, der virkelig skal rykke og tilgodese børnenes trivsel. Reformerne er simpelthen underfinansieret, og det samme er den politiske vilje. Børnene bliver ikke prioriteret i de kommunale budgetter, og en del kommuner er udfordret på bare at få budgetterne til at hænge sammen. Politikerne på Christiansborg mener, at kommunerne selv skal finde ud af prioritering­erne, men det har vist sig igen og igen, at det ikke holder. Børnene bliver taberne, når reformerne skal føres ud i livet. Er der mon en sammenhæng mellem nedprioriteringen af børn- og ungeområdet og den stig­ende mistrivsel hos børn gennem de sidste 10 år?

Børn og unge har igennem de sidste 10 år i høj grad fået kniven at føle. Der er blevet sparet på områd­et langt de fleste steder. Børn, der er ensomme og lider af angst, skal kunne møde nærværende kompetente voksne, som har tid til at tale med dem og tage sig af deres problemer. Men der er kun blevet færre pædagoger, lærere og ungdomsrådgivere. Det var dem, der skulle hjælpe vores unge mennesker. I stedet for at indføre styringsredskaber, tests og lignende, så brug pengene på, at de udsatte børn kan være sammen med voksne. Det er det, de har brug for.

Vi kan simpelthen ikke være det bekendt! Hvornår vil politikerne oprigtigt handle på, at vores børn i Danmark i stigende grad mistrives? Hvornår kommer dialogen, løsningerne og pengene, så vores børn og unge kan trives i stedet for?

Kommenter denne debat
Svar på dette indlæg: Børn og unges stigende mistrivsel skal på dagsordenen Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger