Borgere inddrages i klimaløsninger

Af: Martin Frøst, Syddjurs Kommunes klimakoordinator, og Kim Lykke Jensen, formand for Syddjurs Kommunes udvalg for natur, teknik og miljø

Den: 19.10.2020 kl. 11:17

Seks grundige svar på høringsportalen og cirka 40 konstruktive kommentarer på Facebook. Det er resultatet af en fem uger lang kampagne om klimahandlinger i Syddjurs. Nu bliver borgernes forslag inddraget i den endelige klimahandlingsplan, som skal være færdig og besluttet inden jul.

Borgernes input har især handlet om lokal nedsivning af regnvand, klimasikring af by og havn, flere eldrevne biler, kollektiv transport og nye varmekilder.  

Vi kan se, at borgerne efterspørger information på nye måder. Eller måske snarere på forskellige måder. Unge engagerer sig på en anden måde end ældre. Det her efterår har lært os, at når vi bruger digitale kanaler og gør budskaberne helt skarpe, så når vi bredere ud, end vi gør med en traditionel høringsfase.

8. september blev der desuden holdt et digitalt borgermøde om klima og natur i den kommende kommuneplan. 106 fulgte det live på Facebook foruden 10-20 stykker på hjemmesiden. Mødet afstedkom omkring 100 kommentarer.

Simple spørgsmål giver simple svar, men de skubber også til handlinger, som er lige til at gå til. Blandt forslagene på Facebook var for eksempel: ”En cykelsti der forbandt Rønde, Feldballe og Kolind ville få min bil til at blive stående derhjemme.”; ”Info-aftener til beboerne i Syddjurs om forskellige emner, så som klimaoptimering af sit hus.”; ”Giv hjælp til at anvende regnvand og spildevand til havebrug, som de gør i Grobund.”

Det er gode input, som handler om, hvordan kommunen kan skabe rammerne for, at borgerne vil handle på klimaet. Det er vigtigt. På den anden side giver komplekse spørgsmål komplekse svar, og de er lige så vigtige i den demokratiske proces.

Et eksempel på det er et gennemarbejdet høringssvar fra Ebeltoft i Udvikling. En gruppe borgere, der sammen med kommunen arbejder på konkrete udviklingstiltag i Ebeltoft. Gruppen har blandt andet lavet oplæg til, hvordan klimatilpasningen af Ebeltoft kan spille sammen med bylivet, og gruppen efterlyser et tværfagligt samarbejde og nogle konkrete scenarier for klimatilpasning.Nu går vi i gang med at formulere den endelige klimahandlingsplan, men handlinger behøver dog ikke vente på planen. Kommunen vil gerne arbejde med løsninger og vise, hvad der virker både her og andre steder. Vi skal være tydelige og informere om, hvad man må, og hvor man kan få vejledning, inspiration og støtte til at lave bæredygtige tiltag. Det skal vi gøre bredt på forskellige platforme og digitale møder krydret med levende events, hvor man kan se løsninger og få inspiration. Det vil vi i hvert fald arbejde for, så vi kan få gang i handlinger på alle niveauer. • 

Kommenter denne debat
Svar på dette indlæg: Borgere inddrages i klimaløsninger Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger