Biblioteksvæsnet post corona

Af: Jørgen Dissing Nørgaard, biblioteksformidler, Aalborg

Den: 05.05.2020 kl. 14:36

Folkebibliotekernes relevans må revurderes efter corona. Der er kommet helt nye behov, som skal dækkes og tryghed og nærhed, for borgerne er blevet langt vigtigere.  

Økonomer og sociologer er enige om, at coronakrisens omfang får langsigtede konsekvenser – både for vores lokalmiljøer og globalt. Vi ser ud i en fremtid, hvor mennesker meget længe ikke vil samles i større grupper end strengt nødvendigt. Derfor vil man være mere hjemme, end vi er vant til at se – i arbejdstiden med flere hjemmearbejdspladser og i fritiden med ændrede sociale mønstre. 

Med tradition og kultur i mente kan landets folkebiblioteker i dette nye landskab i endnu højere grad blive et naturligt mødested og spille en helt central rolle ift. sammenhængskraften og demokratiet i det lokale, så ingen føler sig tilsidesat. Konkret mener jeg derfor, at lokalmiljøerne skal styrkes ved at etablere små lokalbiblioteker i så mange landsbyer som muligt. Vi skal tilbage til den genkendelige og personlige kontakt, hvor tillid og nærhed i mødet med borgeren er det centrale, fordi vi står i en hel ny situation, hvor de primære hensyn til borgerne må gentænkes.

De nye lokalbiblioteker i landsbyerne bør både fungere som imødekommende biblioteker, men også som et sted, hvor andre faggrupper som f.eks. sundhedsplejen, psykologer og borgerhjælp har til huse, så borgerne kan få lokal hjælp til en række af de udfordringer, de støder på i deres dagligdag. Det gode ved små lokalbiblioteker er, at de hurtigt kan tilpasse sig nye behov, hvilket vil give borgerne tryghed og en følelse af at blive set.

Flere lokalbiblioteker vil skabe mindre ensomhed, som igen – ifølge blandt andet Sundhedsstyrelsen – giver større generel sundhed. Ensomhed og sårbarhed øger som bekendt presset på sundhedssektoren og dermed økonomien. Derfor vil flere lokalbiblioteker sandsynligvis også være økonomisk fornuftigt og ikke mindst, hvis forvaltningerne har modet til at se på det udfra et langsigtet helhedssyn.

Der er klart udfordringer i at vende skuden og etablere flere lokalbiblioteker, men det er nødvendigt. Kommunernes prioriteringer vil naturligt ændre sig i takt med borgernes ændrede adfærdsmønstre, så det er nu, der kan og skal handles. Vi ser allerede på mange ting med andre øjne end i februar 2020. Verden ændrer sig med coronakrisen, ikke bare de næste måneder, men de næste år, og kommunerne må nødvendigvis tilpasse sine strategier i takt med det.

Til biblioteksledere og politikere vil jeg sige følgende: Gå sammen nu, og sørg for, at der foreligger en fornuftig økonomi til de ændringer, der skal iværksættes. Kultur og oplevelser på mindre lokalbiblioteker kan både være vigtige og af høj kvalitet, selvom de er nære og ikke store spektakulære events og fyrtårne. Netop nu er det vigtigt, at fyrtårnene i stedet for skal stå rundt omkring ude i landet, så så mange som muligt kan finde vej i den nye virkelighed, post corona. Vis derfor mod, og skab den nærhed, alle mennesker har brug for. •

Kommenter denne debat
Svar på dette indlæg: Biblioteksvæsnet post corona Felter med * skal udfyldes
 
Af: Maria Sjøblom
Den 06.05.2020 kl. 13:09

Hellere penge til formidling end mursten

svar på: Biblioteksvæsnet post corona

Jørgen beskriver, hvordan Lokalbibliotekerne i hele Danmark allerede nu fungerer set både i forhold til deres indhold og funktion. I Aalborg Kommune har vi allerede rigtigt mange Lokalbiblioteker til glæde for alle borgere i kommunen. Der ud over dækker vi endnu en stor del af kommunen via 2 bogbusser og en mindre bogbil. HVIS vi skulle etablere flere lokalbiblioteker ville konsekvensen være (endnu) mindre personale for at kunne betale for endnu flere huse, hvilket jeg synes er en katastrofal udvikling, særligt set i forhold til bibliotekets rolle som andet og mere en blot distribution af den fysiske bog.

Af: Jørgen Dissing Nørgaard
Den 06.05.2020 kl. 18:51

Først og fremmest penge til lokal nærhed

svar til Maria Sjøblom: Hellere penge til formidling end mursten

Hvis mit forslag føres ud i livet, vil flere borgere opleve at have et lokalbibliotek tæt på hvor de bor. Et lokalbibliotek med bibliotekspersonale som de med tiden kommer til at kende. Det er det vigtigste som jeg ser det, også set i relation til ensomhed og generel sundhed, som jeg argumenterer for i mit indlæg - og dét vil ikke være en katastrofal udvikling, men snarere noget der styrker lokalsamfundenes trivsel og fremtid.

Om det så betyder at en mindre del af det samlede antal biblioteksmedarbejdere skal afskediges, må afhænge af hvordan planen for lokalbibliotekerne realiseres, tænker jeg. Men hvis bliver tilfældet, så er det også til at leve, synes jeg. For mig handler det primært ikke om antallet af ansatte (indenfor rimelighedens grænser, selvfølgelig), men på hvordan man bruger de medarbejderressourcer der er til rådighed.

Flere lokalbiblioteker er for mig at virkeliggøre demokratiet for så mange forskellige borgergrupper som muligt - og det synes jeg er vigtigst.

Skriv hvad du søger