Bedre balance i Danmark

Borgmester Knud Larsen (V), Vordingborg Kommune

Af: Borgmester Knud Larsen (V), Vordingborg Kommune

Den: 09.02.2017 kl. 07:00

”Vi har selv mest brug for pengene, vi har et lavere serviceniveau og måske skal vi spare ned til et niveau, som ingen finder acceptabelt - hvis udkanten får pengene.”

At hovedstadsområdet forsøger at fremstå som nye Udkantsdanmark er et meget kreativt forsøg på at undgå en fair udligning.

Mine gode kolleger fra hovedstaden har i julemåneden været fremme med misvisende udtalelser om, at serviceniveauet i hovedstaden er lavere end i provinsen. Den opgørelse de henviser til fortæller, at Frederiksberg og Gentofte er to af de kommuner med allerlavest serviceniveau - mens Langeland, Brønderslev og Lolland er blandt de kommuner med allerhøjest serviceniveau.

Man behøver ikke at være hverken borgmester, økonom eller have forstand på kommunal økonomi for at synes, det lyder helt hen i skoven!

Det er det også.

Det som mine hovedstadskolleger tager med i serviceniveauet er overførselsudgifter - altså kontanthjælp, førtidspension mv. Så passer billedet lidt bedre, for man kan bare spørge sig selv: Hvor tror jeg, at der er flest førtidspensionister: På Lolland eller på Frederiksberg? Det behøver man heller ikke at være kommunal ekspert for at svare rigtigt på.

For mig bliver den kommunale service ikke højere af, at mange i kommunen får deres indtægt som førtidspension. Det har intet med kommunal service at gøre.

Ser vi derimod på udgifter til ældrepleje, daginstitutioner, skoler mv., så taler vi kommunal service i min verden. Her taler tallene sit klare sprog:

Kommunerne i hovedstaden bruger 30 % mere på dagpasning end kommunerne uden for hovedstaden. De bruger 10 % mere pr. elev i folkeskolen. De bruger 12 % mere pr. ældre i ældreplejen.

Det er en forskel i kommunal service, som den enkelte borger mærker direkte i hverdagen. Det må vi da i hvert fald håbe.

På grund af hovedstadsudligningen, kan kommunerne i hovedstaden levere denne meget højere service, samtidig med at de kræver 1,2 pct.point mindre i kommuneskat.

Min gode kollega Michael Ziegler, borgmester i Høje-Taastrup, er citeret for at sige:

Hvis vi skal sende flere penge til Jylland, så vil der skulle spares ned til et niveau, som ingen synes er acceptabelt”.

Hvis vi tager en konkret sammenligning mellem Vordingborg og Høje-Taastrup, så er skatteprocenten i 2017 0,6 procentpoint lavere i Høje-Taastrup end hjemme hos mig. Vi bruger nogenlunde det samme i ældrepleje pr. ældre. Til gengæld bruger man 36 % mere pr. barn i dagpasning og 21 % mere i udgifter til folkeskolen pr. 6-16 årig i Høje-Taastrup end i Vordingborg.

Det er altså nogle meget væsentlige forskelle!

Jeg er ked af, at Michael Ziegler mener, at vi i Vordingborg Kommune har et niveau som ingen synes er acceptabelt. Jeg synes sådan set, at det er ganske udmærket, vi gør hvad vi kan inden for de givne rammer. Jeg er også ærgerlig over at Michael Ziegler tror det handler om at sende penge til Jylland. For mig handler det om en bedre og mere retfærdig udligning af de grundvilkår som vi har i kommunerne. Der er 11 kommuner i region Sjælland som er en del af landsudligningen på 61%, men ikke er med i hovedstadsudligningen som udligner op til 88% af forskellene i indtægter.

Jeg vil som enhver borgmester da hellere end gerne bruge 36 % mere på vores Daginstitutioner og 21 % mere på vores folkeskoler og samtidig kunne sætte kommuneskatten ned. Det tror jeg sådan set, at hele Kommunalbestyrelsen i Vordingborg vil være enig med mig i. 

Befolkningen forventer nogenlunde samme service fra deres kommune, uanset hvor de bor i landet. Der er heller ikke nogen lovgivning, der undtager Jylland, Fyn og Sydsjælland fra at give visse servicetilbud. Derfor skal kommunerne have nogenlunde samme økonomiske muligheder for at give denne service. Naturligvis kalder det på, at der kun er ét udligningssystem og ikke to her i landet.

Hvorfor har vi så startet denne diskussion i initiativet Bedre Balance? Fordi de økonomiske muligheder er så forskellige. Et simpelt eksempel:

Hvis man forestiller sig, at Vordingborg Kommune blev kommune nummer 35 i hovedstadsudligningen, så ville vi hvert år have 72 mio. kr. mere i indtægt. 

72 mio. kr. til mere kommunal service eller skattelettelser i Vordingborg Kommune. 

Det kan man få rigtig meget for, eksempelvis 100 ekstra lærere og 50 ekstra pædagoger og samtidig kunne skatten sættes ned med 0,3 procentpoint.

Det er så stor en forskel, at det er uholdbart. Det må og skal laves om.

Kommenter denne debat
Svar på dette indlæg: Bedre balance i Danmark Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger