Bak op om skolereformen – også økonomisk

Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen

Af: Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen

Den: 05.10.2016 kl. 07:00

Skolereformen skal bringe vores fælles skoletilbud i den absolutte verdenselite og gøre en positiv forskel for hvert enkelt barn!

Det er høje ambitioner, og det er et stort arbejde at få dem virkeliggjort. Det handler ikke alene om at tilrettelægge undervisningen på en anden måde og introducere en række nye tiltag. Skolens kultur og hele måden arbejdet organiseres på har skullet lægges om. 

Som skoleledere har vi sammen med forskerne hele tiden sagt, at der vil gå op til 10 år – et helt skoleforløb – før man med sikkerhed kan måle den ønskede effekt af reformen.  

Perspektivet er langt, men sådan er det, når man har at gøre med børn og unge – og ikke med møtrikker. Det vigtigste lige nu er, at man arbejder på at de forandringer, der er sat i gang, virker efter hensigten, og at man kan se en progression hos eleverne. Og kan man godt være optimistisk. 

Hvor det første år med reformen bød på både glæder og problemer, lykkedes det sidste år til en vis grad at konsolidere reformen, og det er tydeligt, at der er skabt retning: Der er mere ro i timerne, planlægningen og gennemførelsen af undervisningen går bedre, sygefraværet er faldende, mobningen er faldende og elevernes trivsel er øget.

Skolestarten i år gav indtryk af øget optimisme, hvor der denne gang var plads til positive historier i medierne. Et eksempel er åben skole, hvor det i stigende grad lykkes at inddrage omverdenen i undervisningen og skabe nye læringsmuligheder med lokalsamfundet, erhvervsliv, foreninger og så videre.

Samtidig viser en ny undersøgelse, at lærerne mener, at skolehverdagen er kommet nærmere de mål om tydelig praksisnær ledelse, der understøtter og giver retning til lærernes undervisning, som var intentionerne bag reformen. Så det går den rigtige vej, og det er resultatet af godt arbejde!

Der er dog et stort aber dabei. I forbindelse med kommunernes budgetforhandlinger ved vi, at der igen langt de fleste steder skal spares rigtig meget, og særligt bekymrende er det, at der i finanslov 2017 er lagt op til, at man skal udfase det ekstraordinære tilskud på 600 millioner kroner.

Man kommer ikke uden om, at hvis den planlagte udfasning af centrale, særlige midler til at implementere reformen gennemføres, vil det være en så alvorlig situation for skolerne i de mest udsatte kommuner, at økonomien ikke hænger sammen, og det er meget vanskeligt at indfri intentionerne i reformen. 

Da de kommunale budgetforhandlinger mellem regeringen/KL blev afsluttet i juni, blev der medtaget en erklæring om, at man bakker op om reformen, om folkeskolen, medarbejdere og ledere. Den erklæring bør politikerne holde fast i. Ord gør det ikke alene, økonomien skal også være på plads! 

Kommenter denne debat
Svar på dette indlæg: Bak op om skolereformen – også økonomisk Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger