Andelsboliger bliver overset i planloven

Af: Brian Fabricius, landsnæstformand i ABF, Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation

Den: 08.06.2020 kl. 10:50

Erhvervsministeriet har netop afsluttet en idéproces om fremtidens planlov, og mange af de høringssvar, som er kommet ind, handler om landdistrikter og handelszoner. Processen handler dog også i høj grad om vores boliger – dér, hvor vi skal bo og leve. Jeg har set mange gode forslag og emner. Det er noget, som optager danskerne. Faktisk har jeg selv et forslag, som jeg føler lidt er druknet i de store interesseorganisationers høringssvar og i mediedækningen. Det burde faktisk vække alle politiske partiers interesse, for alle partier deler drømmen om blandede byer, som har et varieret boligudbud og hvor alle har råd til at bo. Men andelsboliger bliver overset i planloven. Det er planlovens formål at ”sikre en sammenhængende planlægning, der forener de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen, og som skaber gode rammer for vækst og udvikling med respekt for menneskets livsvilkår”. Det lyder jo meget godt, men der er bare et hul i osten, som kommunerne ikke kan fylde ud, og det er kravet om, at der skal opføres andelsboliger i et nyt boligområde. Andelsboliger er ikke specifikt nævnt i planloven, ligesom almene boliger og ejerboliger er. 

Dermed er de ikke en del af den kommunale værktøjskasse. Det burde de være af flere grunde. Først og fremmest er andelsboliger en hamrende god boligform. Andelsboligerne er historisk set en kæmpe succes. I dag udgør andelsboliger cirka otte procent af boligmassen i Danmark, men i København er det mere end 30 procent. Det er en boligform, der giver beboerne en langt større indflydelse på egen bolig end i en lejebolig og mindre ansvar for vedligehold sammenlignet med en ejerbolig. Det er også den boligform med størst mobilitet på ejermarkedet på grund af lave overdragelsesomkostninger. En anden vigtig grund er, at jeg oplever flere kommuner rundt om i landet, der ønsker sig mulighed for at fastsætte arealanvendelsen til andelsboliger. Det vil kommunerne gerne, fordi andelsboligen er en spekulationsfri boligform, og fordi de ikke belaster kommunekassen. Hvis kommunerne kunne få lov til at bestemme, at en procentandel af nye boliger skal være andelsboliger, så ville det give dem et værktøj, der giver et mere varieret boligudbud.

For det tredje, så er der overalt i landet en stigende interesse for bofælleskaber, som både seniorbofælleskaber og generationsfællesskaber, og her er andelsboligformen en utrolig god ramme, fordi det netop er et forpligtende fællesskab, hvor man er fælles om at eje noget solidarisk.

Jeg håber inderligt, at der i et nyt planlovsgrundlag indskrives, at kommunerne i kommuneplansarbejdet skal kunne beslutte, at en del af boligmassen i et nyt boligområde skal være andelsboliger – ligestillet med grundlaget for det almene boligområde. •

Kommenter denne debat
Svar på dette indlæg: Andelsboliger bliver overset i planloven Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger