Ældre medarbejdere vil blive afgørende

Af: Laila Kildesgaard, direktør i KL, og Pernille Knudsen, vice- administrerende direktør i DA

Den: 23.05.2019 kl. 11:00

Det danske arbejdsmarked har gennem de seneste fem år været inde i en meget positiv udvikling, hvor beskæftigelsen er steget med ca. 225.000 personer – i gennemsnit 3.000 personer om måneden. Og de seneste tal for januar 2019 viser, at den gode udvikling fortsætter.

Cirka 65.000 personer af beskæftigelsesstigningen skyldes, at flere på 60 år eller derover er kommet i arbejde. Ældre medarbejdere er en uundværlig ressource, både i det offentlige og private, og begge steder er der behov for deres erfaring og engagement. At så mange ældre medarbejdere har lyst til at fortsætte på arbejdsmarkedet, er anerkendelsesværdigt. Det vidner om et markant skift fra tidligere tiders helt forfejlede fokus på, at de skulle træde ud af arbejdsmarkedet for at give plads til unge. Det er også positivt i lyset af de udfordringer, som både institutioner og virksomheder aktuelt har med at finde ansatte.

De seneste tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der det seneste halve år har været godt 70.000 gange, hvor institutioner og virksomheder har haft problemer med at finde ansatte. Ofte har man helt måttet opgive at få stillingen besat, hvilket er et stort velfærdstab for Danmark.

Nogle af de stillingsbetegnelser, hvor det er sværest at finde ansatte, er helt almindelige job. For eksempel var der på sosu-området 5.400 forgæves rekrutteringsforsøg, mens der, hvad chauffører og mekanikere angår, var henholdsvis 1.800 og 1.500 forgæves forsøg. Inden for de samme fag er der i dag mange ældre på arbejdsmarkedet. Eksempelvis er ca. 2.400 sosu’er 62-63 år, mens der tilsvarende er ca. 400 murere i samme aldersgruppe. Udfordringen med at finde medarbejdere vil blive større i de kommende år.

Det skyldes blandt andet den demografiske udvikling, hvor der frem mod 2025 vil være mere end 80.000 flere personer over 80 år. 

Heldigvis kan vi se til Sverige efter inspiration, når det gælder om at få ældre til at blive på arbejdsmarkedet. Den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder i Sverige er 1,4 år højere blandt mænd og 2,3 år højere blandt kvinder. Hvis vi i Danmark kunne blive lige så gode til at få 60-64-årige til at blive på arbejdsmarkedet, kunne vi have ca. 30.000 flere beskæftigede. Det er et betydeligt potentiale.

For at kunne sikre et langt og godt arbejdsliv på det danske arbejdsmarked peger vi i Seniortænketanken for eksempel på styrket fastholdelse på den enkelte arbejdsplads. Ledelse og medarbejdere skal blandt andet have blik for, at der ikke er lighedstegn mellem folkepensionsalder og tilbagetrækning.

Dagsordenen forsvinder ikke de næste mange år, og vi skal frem for alt tænke nyt om, hvordan de sidste år på arbejdsmarkedet skal tilrettelægges.

Kommenter denne debat
Svar på dette indlæg: Ældre medarbejdere vil blive afgørende Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger