15 nye initiativer skal sikre en bedre ældrepleje i Vejle

Af: Anne Mette Lund, velfærdsdirektør i Vejle Kommune

Den: 04.10.2021 kl. 11:26

I budgetforliget 2022-2025 har alle byrådets partier skrevet under på, at ældreplejen er et prioriteret indsatsområde, og politikerne har godkendt 15 initiativer, der skal sikre et veldrevent seniorområde i fremtiden, blandt andet flere ledere, brugerstyrelser på plejecentre og en øget decentralisering.

Seniorområdet har fået særlig fokus, fordi det er udfordret med et stigende antal ældre, men også af ændrede vilkår, efterspørgsel og rekrutteringsudfordringer. 

Det er glædeligt, at vi har fået politisk opbakning og økonomiske midler til at omsætte handleplanen, som består af 15 initiativer. De sætter borgere og pårørende i fremtidens seniorområde helt i centrum. Samtidig skal de være med til at sikre, at området kendetegnes ved at være et godt sted at arbejde med et godt arbejdsmiljø, god kultur og faglig stolthed.

Vi ligger over sammenligningskommunerne i tilfredshed. Det skyldes ikke mindst medarbejderne, der leverer en flot indsats. Men ja, vi får klager, men relativ få i forhold til antallet af besøg. Sidste år modtog vi cirka 60 klager, og vi har 100.000 besøg om ugen. Og ja, vi laver fejl, men vi forsøger hele tiden at lære, og jeg vil gerne opfordre borgerne til at kontakte mig eller det politiske niveau, hvis de er utilfredse, så vil vi gøre vores yderste for at løse problemerne.

I de 15 initiativer på ældreområdet er bedre dialog med borgere, pårørende og medarbejdere derfor i højsædet, og løsningerne skal i langt højere grad findes i fællesskab gennem dialog.

Det skal blandt andet ske ved at indføre brugerbestyrelser på plejecentrene, et indgående arbejde med kultur og læring på tværs af området, en forbedret og mere finmasket MED-struktur, forsøg med decentralisering og teamopdeling i hjemmeplejen – og en systematisk læring fra klager.

Dette sikres også ved prioritering af den nære ledelse af medarbejderne, at der tilføres flere midler til det demografiske pres på det sygeplejefaglige personale og en genopretning af det sygeplejefaglige område.

Hvis ambitionerne for seniorområdet skal nås, skal der ske ændringer i forhold til ledelsen af området. Fremtidens ledelse skal være mindre hierarkisk og mere tværgående og teamorienteret. Konkret skal topledelsen reduceres fra fem til fire på seniorområdet over de kommende år. Det skal ske gennem en omorganisering i topledelsen, blandt andet ved at ansætte to seniorchefer og 14 nye ledere, så ledelsesspændet reduceres til cirka 30 medarbejdere. Der afsættes 6,4 millioner kroner til nye ansættelser.

Herudover er der enighed om at imødegå det demografiske pres på det sygeplejefaglige område. Derfor afsættes der syv millioner kroner årligt fra 2022. Samtidig er der afsat 3,6 millioner kroner til en pulje til en særlig indsats for rekruttering og fastholdelse. Vi har store udfordringer med at rekruttere personale til hele seniorområdet. Derfor er jeg glad for, at politikerne anerkender udfordringen og har afsat penge, så vi kan gøre en særlig indsats for at tiltrække og fastholde medarbejdere. •

Kommenter denne debat
Svar på dette indlæg: 15 nye initiativer skal sikre en bedre ældrepleje i Vejle Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger