Danske Kommuner

Om danskekommuner.dk

På danskekommuner.dk kan du læse vores nyhedsmagasin. Her kan du finde alle artiklerne til skærmlæsning.

Artiklerne fra det enkelte magasin publiceres i løbet af den uge hvori magasinet udkommer, de er dog låst for abonnenter. Du kan få overblikket over alle magasinerne her

Hver dag opdateres forsiden ydermere med nyheder fra den kommunale verden. Disse nyheder er ikke at finde i det trykte magasin.

Man kan med fordel tilmelde sig vores daglige nyhedsbrev, som er en blanding af artikler fra magasinet og nyheder fra hjemmesiden - så går man ikke glip af noget. Tilmeld dig her

Om Nyhedsmagasinet Danske Kommuner

Nyhedsmagasinet Danske Kommuner er kommunernes førende nyhedsmagasin. Hver anden uge bringer vi nyheder, reportager og baggrundsstof fra den kommunale verden.

Nyhedsmagasinet er et abonnementsblad, som redigeres ud fra journalistiske principper.

Nyhedsmagasinet udkommer 22 gange om året i cirka 5.800 eksemplarer, men læses af 53.000 politikere, topledere, forvaltningschefer, institutionsledere og sagsbehandlere i kommunerne. Også ansatte i regionerne, staten, organisationer, læreranstalter og private virksomheder følger med i Danske Kommuner.

Faste sider i nyhedsmagasinet

Lederen er KLs talerør til medlemskommunerne. KL orientere hver gang om hvad, de mener ligger øverst på dagsordenen, og hvad medlemskommunerne skal være opmærksomme på.

Nyheder og baggrundsartikler kan omhandle alt fra hvordan kommunernes forebyggelse på sundhedsområdet går til hvad en bestemt kommune har gjort for at højne borgerservicen.

Aktuelt er magasinets tilbagevendende sider, med små letlæselige og sjove historier fra kommunerne.

Temaer indgår næsten i hver nummer af nyhedsmagasinet. I en række artikler skriver vi om et aktuelt emne og vinkler den på flest mulige måder.

Kronikken og debatsiderne er stedet for holdninger og erfaringsudvekslinger mellem politikere og ledere.

I hvert fjerde nummer bringer magasinet en klumme om Kommunens rolle som arbejdsgiver.

Job og Ledelse er vores faste sider om lederudvikling, karriere og rekruttering.

Økonomiske Perspektiv giver en grund økonomisk orientering.

Netværkssiderne orienterer om nye jobs, runde fødselsdage, mindeord, et time-out portræt af en person samt hvilke møder, kurser og konferencer der afholdes i den nærmeste tid.

Skriv hvad du søger