Johannes Lundsfryd Jensen

  • Socialdemokratiet
  • Byrådsmedlem i Middelfart
  • Formand for Skoleudvalget
  • Født: 13.07.1974

Portræt

Kronprinsen af Middelfart

Arvefølgen er sikret på Vestfyn. Når Steen Dahlstrøm (S) takker af, er Johannes Lundsfryd (S) klar til at tage over. Lige nu er han travlt optaget med opgaverne som skoleudvalgsformand.

 

 

Holdinger

Om åbenhed

I Danske Kommuner nr. 30 / 2014 spurgte vi BYRÅDET om åbenhed.

  1. Er der tilstrækkelig åbenhed om den politiske beslutningsproces i din kommune? Hvorfor/hvorfor ikke?
  2. Skal udvalgsmøderne være lukkede – som i dag – eller burde de være åbne?
  3. Hvad indebærer åbenhed for dig?

Jonannes svar:

Der kommer sjældent mange borgere til de åbne byrådsmøder. Dem, der kommer, formår ikke at påvirke de politiske beslutninger. Det vil næppe være anderledes, hvis udvalgsmøderne åbnes. Tværtimod vil beslutninger og diskussioner rykke væk fra møderne og dermed fører til mindre demokrati og åbenhed. Politikerne har behov for et rum at kunne forhandle og tale fortroligt med hinanden.

I stedet for åbne udvalgsmøder er der behov for, at politikere og forvaltninger i endnu højere grad styrker den reelle dialog og involverer borgere, foreninger, lokaludvalg og brugerbestyrelser i udviklingen af kommunerne. Ikke kun i formelle høringer, når sagerne er godt gennemtyggede, men også i de indledende idéfaser. Engagerede borgere skal have reel indflydelse.

Om ekspropriation

Delvis uenig i forbud mod ekspropriationer til private formål. Enig i, at kommunen bør ekspropriere efter tre år. Mener, Middelfart eksproprierer for lidt.

– Borgerne skal have bedre adgang til naturen. Hvis ikke lodsejerne vil gå i dialog og indvilge i at afstå jord, bliver kommunerne nødt til at have muligheden for ekspropriation.

 

Vi samler portrætter, artikler, meninger osv. fra BYRÅDET et sted.

Få overblik og følg løbende med her

 

Skriv hvad du søger