Alle rundspørger og artikler

Her finder du er overblik over de artikler, som er skrevet på baggrund af de rundspørger til BYRÅDET, som Danske Kommuner har lavet.

Fremtidens folkebibliotek ifølge folkevalgte

(DK 10 / 2016) Folkebibliotekets rolle er under forandring og til diskussion i en tid, hvor der er et fald i udlån af de fysiske bøger. Der er dog ikke et fald i besøgstallene, hvilket blandt andet kan tilskrives et stigende antal kulturelle arrangementer samt varetagelse af borgerserviceopgaver. Danske Kommuner har spurgt BYRÅDET om bibliotekets rolle i en fremtid, der bliver mere digital.

Nyt værktøj skal forbedre skoledebatten

(DK 5 / 2016) Et nyt digitalt værktøj gør det muligt at sammenligne alle landets skoler på eksempelvis karakterer, fravær og trivsel. Det skal være med til at kvalificere skoledebatten i byrådssalen og dække et vidensunderskud på området, lyder det fra undervisningsministeren.

Kommunen vil styre ansattes rygevaner

(DK 3 / 2016) Odder Kommune indfører som den fjerde kommune totalt rygeforbud for kommunens ansatte. Rygestoppet skal signalere, at kommunen er en sund kommune, og at man følger med tidens trend. Arbejdsmarkedsforsker betegner den form for indgriben i medarbejdernes sundhed som en glidebane.

BYRÅDET: Økonomi og flygtninge bliver vores største udfordringer

(DK 32 / 2015) Det er to år siden, at BYRÅDETs medlemmer bed negle, mens stemmetællerne talte krydser for at finde ud af, hvem der skulle tage plads i byrådssalen. Vi har bedt Danske Kommuners panel BYRÅDET om at pege på de største udfordringer frem mod næste valg, og give et lille tilbageblik på de forløbne to år.

Byrådet diskuterer dagpenge

(DK 29 / 2015) Efter års politisk ballade om dagpengesystemet og siden et helt års kommissionsarbejde kom kommissionens anbefalinger til et nyt system. Torsdag i sidste uge landede regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti en aftale om et nyt dagpengesystem, som træder i kraft den 1. januar 2017. Vi har spurgt Danske Kommuners panel, BYRÅDET, hvad de mener om kommissionens anbefalinger, der i store træk stemmer overens med den nye aftale.

Politikerrollen skal vi selv fylde ud

(DK 25 / 2015) Vi har været for dårlige til at tage den dybdegående snak om, hvad det vil sige at være politiker eller embedsmand, siger BYRÅDETs Christian Haugk (S). Ansvaret ligger hos den enkelte politiker, siger det andet BYRÅDET-medlem Michael Gatten (V).

BYRÅDET ikke begejstret for lækkede dagpengemodeller

(DK 21 / 2015) Tre lækkede dagpengemodeller vækker ikke udelt begejstring i Danske Kommuners panel BYRÅDET. Flere medlemmer kræver flere penge til området, mens andre maner til besindighed.

BYRÅDET vedtager uddannelse til pårørende

(DK 20 / 2015) Danske Kommuners panel BYRÅDET var både dybt splittet og fuldstændig enigt, da det afholdt sit første byrådsmøde ved Folkemødet på Bornholm.

Vi ville være fattigere uden kultur

(DK 15 / 2015) Kultur er ikke bare flødeskum men noget af det, der får samfundet til at hænge sammen, lyder det fra to medlemmer af BYRÅDET.

Fra sladder til stikkeri

(DK 7 / 2014) BYRÅDETS meninger om whistleblowere er delte. De giver vigtig viden om, hvad der foregår, siger tilhængerne. Modstanderne mener, de er udtryk for en syg stikkerkultur. 

Samskabelse stiller krav til politikerne

(DK 5 / 2015) Flere medlemmer af BYRÅDET påpeger, at samskabelse ikke må blive en spareøvelse. Men under alle omstændigheder kræver den, at politikerne ved, hvor de skal hen.

BYRÅDET splittet i fusionsdebatten

(DK 34 / 2014) Mange er begejstrede over perspektiverne i at lægge KL og Danske Regioner sammen, men der er også skepsis, viser en rundspørge i Danske Kommuners byrådspanel. Og det på tværs af partiskel.

Masser af politik i byrådet – hvis man vil

(DK 31 / 2014) Som byrådspolitiker kan man sagtens sætte dagsordenen, lyder det samstemmende fra en håndfuld medlemmer af BYRÅDET. De føler sig heller ikke kørt over af forvaltningen.

BYRÅDET splittet om åbenhed

(DK 30 / 2014) Er det en god idé at åbne udvalgsmøderne for offentligheden? Halvdelen af Danske Kommuners byråd siger ja. Den anden halvdel er mere skeptiske.

Skriv hvad du søger