Danske Kommuners byråd

31 politikere vil fremover være det kommunale landskabs faste stemme i Danske Kommuner. Her præsenterer vi BYRÅDET, der består af 31 repræsentativt udvalgte kommunalpolitikere fra hele landet.

BYRÅDET er sammensat, som vælgerne satte krydserne ved kommunalvalget sidste år. 22 mænd og ni kvinder. Deriblandt otte Venstre-folk, tre DF’ere og ni socialdemokrater. Valgt fra Hjørring i nord, til Guldborgsund i syd.

– Vores mål med BYRÅDET er at komme endnu tættere på, hvad der rør sig i det kommunalpolitiske landskab. Kommunalpolitikernes meninger er vigtige for os, siger ansvarshavende redaktør Tom Ekeroth. 

I de kommende numre vil I møde BYRÅDET i spalterne, hvor de både vil udtale sig om byrådsarbejdet generelt, men ikke mindst om respektive udvalgsområder. Vi tegner også et portræt af dem alle.

Siden her samlet alle portrætter, artikler, udtalelser osv. – så følg løbende med.

Klik på et medlems navn, for at læse mere om denne.

(Pt. er der kun 28 medlemmer i BYRÅDET. Vi arbejder på at finde tre mere.)

Bente Helms

 • Kommunalbestyrelses- medlem på Bornholm
 • Fmd. for Social- og Sundhedsforv.
 • Født i 1952

Christian Haugk

 • Byrådsmedlem i Kolding
 • Fmd. for Børn- og Uddannelsesudv.
 • Medlem af Miljøudv.
 • Født i 1966

Christian Korsgaard

 • Byrådsmedlem i Aalborg
 • Medlem af By- og Landskabsudv. 
 • Medlem af Ældre- og Handicapudv.
 • Født i 1981

Dorte Hjertstedt Boye

 • Byrådsmedlem i Odense
 • Medlem af Børn- og Ungeudv.
 • Født i 1973

Johannes Lundsfryd Jensen

 • Byrådsmedlem i Middelfart
 • Fmd. for Skoleudv.
 • Født i 1974

Jørgen Andersen

 • Byrådsmedlem i Slagelse
 • Medlem af Handicap- og Pyskiatriudv.
 • Født i 1954

Lars Stampe

 • Byrådsmedlem i Holstebro
 • Fmd. for Arbejdsmarkedsudv.
 • Medlem af Social og Sundhedsudv.
 • Født i 1957

Robert V. Rasmussen

 • Kommunalbestyrelses- medlem i på Samsø
 • Medlem af Socialudv.
 • Medlem af Erhvervdv.
 • Medlem af Kulturudv.
 • Født i 1951

Dennis Smock

 • Kommunalbestyrelses- medlem i Albertslund
 • Medlem af Økonomiudv.
 • Medlem af Børne- og Skoleudv.
 • Medlem af $17, stk. 4-udv. Innovation i byen
 • Født i 1975

Michael Gatten

 • Medlem af Borgerrepræsentationen i København
 • Medlem af Kultur og Fritidsudv.
 • Medlem af Sundhed og Omsorgsudv.
 • Født i 1979

Torben Elsig-Pedersen

 • Byrådsmedlem i Vejle
 • Medlem af Kultur- og Idrætsudv.
 • Medlem af Børne- og familieudv.
 • Medlem af Økonomiudv.
 • Født i 1965

Daniel Rugholm

 • Viceborgmester i Hjørring
 • Fmd. for Børn-, Skole- og Uddannelsesudv.
 • Medlem af Økonomiudv.
 • Født i 1982

Mette-Katrine Buch

 • Medlem af Borgerrepræsentationen i København
 • Medlem af Socialudv.
 • Født i 1974

Poul Henrik Hedeboe

 • Byrådsmedlem i Frederikssund
 • Medlem af Økonomiudv.
 • Medlem af Vækstudv.
 • Født i 1946

Stephan Kleinschmidt

 • Byrådsmedlem i Sønderborg
 • Fmd. for udvalget for Kulturel og Regional udvikling
 • Medlem af Økonomiudv.
 • Født i 1977

Karin Storgaard

 • Medlem af Borgerrepræsentationen i København
 • Medlem af Sundhed- og Omsorgudv.
 • Født i 1940

Marlene Harpsøe

 • Byrådsmedlem i Helsingør
 • Medlem af Beskæftigelseudv.
 • Medlem af Økonomiudv.
 • Født i 1983

Thomas Palmskov

 • Byrådsmedlem i Næstved
 • Medlem af Økonomiudv.
 • Medlem af Omsorgsudv.
 • Født i 1961

Claus Bakke

 • Byrådsmedlem i Guldborgssund
 • Medlem af Handicap- og Pyskiatriudv.
 • Medlem af Arbejdsmarkedsudv.
 • Medlem af Økonomiudv.
 • Født i 1965

Morten Dahlin

 • Byrådsmedlem i Greve
 • Fmd. for Vækst- og Beskæftigelsesudv.
 • Medlem af Trygheds- og Integrationsudv.
 • Født i 1989

Poul Dahl

 • Byrådsmedlem i Silkeborg
 • Medlem af Økonomiudv.
 • Medlem af Nærdemokratisudv.
 • Medlem af Erhvervsudv.
 • Født i 1944

Thyge Nielsen

 • Byrådsmedlem i Varde
 • Fmd. for Social- og Sundhedsudv.
 • Født i 1953

Uffe Schmidt

 • Byrådsmedlem i Billund
 • Medlem af Beskæftigelsesudv.
 • Født i 1978

Ulla Flintholm

 • Kommunalbestyrelsesmedlem i Jammerbugt
 • Medlem af Kultur, Fritid og Landdistriktsudv.
 • Medlem af Børne- og Familieudv.
 • Født i 1965

Jette Jensen

 • Byrådsmedlem i Aarhus
 • Medlem af Økonomiudv.
 • Medlem af Kulturudv.
 • Født i 1958

Jeanne Toxværd

 • Kommunalbestyrelsesmedlem i Gentofte
 • Medlem af Teknik- og Miljøudv.
 • Medlem af Børn- og Skoleudv.
 • Medlem af Socialudv.
 • Født i 1959

Johannes Lumholt

 • Byrådsmedlem i Sorø
 • Medlem af Børn- og Undervisningsudv.
 • Medlem af Arbejdsmarked- og Erhvervsudv.
 • Født i 1974
Kommunerne skal blive bedre til at tage ansvar - og bruge pengene til det, de er tiltænkt. Vi skal have selvstyre, men vi bør også lytte til de signaler, der bliver sendt.

Skriv hvad du søger