Stadsdirektør

Niels Højberg

Om Niels Højberg

  • Stadsdirektør i Aarhus Kommune i perioden 2008-
  • Født: 24. februar 1954
Tidligere adm. direktør i Region Syddanmark
CV
Forgænger
Konst. stadsdirektør Hans Nikolaisen 2008-2008

Nabodirektører

Jan Kallestrup Favrskov Kommune, Henning Haahr Odder Kommune, Mogens Wehrs Samsø Kommune, Lars Clement Skanderborg Kommune, Rasmus Møller Syddjurs Kommune

Skriv hvad du søger